Jesteśmy liderem wśród kancelarii wyspecjalizowanych w prowadzeniu spraw przeciwko bankom o roszczenia z umów kredytu powiązanych z kursem waluty obcej. Kształtujemy korzystną linię orzeczniczą od 2016 roku. Zaufało nam już ponad 2500 klientów.

Nasze wyroki

 
Prowadzimy wszystkie sprawy, również te najtrudniejsze. Wszystkie nasze wyroki, zarówno te pozytywne jak i negatywne prezentujemy na naszej stronie.

Na stronie opublikowaliśmy już 998 wyroków.

0
wyroków prawomocnych w naszych sprawach

Co nas wyróżnia?

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prowadzenia sprawy. Po przyjęciu zlecenia przeprowadzamy wszystkie wyliczenia i przygotowujemy pozew. W toku prowadzenia sprawy klienci otrzymują na bieżąco informację o postępach w sprawie.

Prowadzimy także sprawy w obronie klientów przed roszczeniami banków z tytułu tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Adwokat dr Jacek Czabański i zespół prawników Kancelarii ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom. Doskonale znamy argumenty naszych przeciwników i potrafimy się odpowiednio przygotować.

Prowadzimy sprawy przeciwko wszystkim bankom, które udzielały kredytów powiązanych z kursem waluty obcej.

JASNE ZASADY WYNAGRADZANIA

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy jest oparte o jasne zasady, co pozwala na przewidzenie kosztów obsługi prawnej oraz oszacowanie finansowego ryzyka prowadzenia sprawy. Oferujemy ratalny system płatności.

W odróżnieniu od wielu innych Kancelarii, w przypadku wygranej zasądzane przez sąd koszty zastępstwa procesowego przypadają klientowi, znacząco obniżając całkowity koszt prowadzenia sprawy.

Bezpłatna analiza umowy

Dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytu. Prześlij nam skan umowy kredytu wraz z ewentualnymi aneksami i dowiedz się:

  • Czy Twoja umowa może być skutecznie zakwestionowana w sądzie.
  • Jakie mogą być korzyści z wytoczenia sprawy.
  • Jakie są warunki prowadzenia sprawy przez Kancelarię.

Oferta

Oferujemy kompleksową usługę prowadzenia sprawy.

  • Po zleceniu sprawy i dostarczeniu koniecznych dokumentów, Klient pozostawia całą sprawę w rękach doświadczonych prawników Kancelarii.
  • Kancelaria dokonuje wyliczenia wysokości roszczenia i przygotowuje pozew a następnie prowadzi sprawę, na bieżąco informując klienta o toku procesu.
  • W pierwszej kolejności podnosimy argument nieważności umowy ze względu na liczne wady prawne umów kredytów indeksowanych i denominowanych.
  • Jako roszczenie ewentualne w pozwie podnosimy argument o bezskuteczności postanowień umownych w postaci klauzul indeksacyjnych.

Ostatnie wyroki w naszych sprawach

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 23 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Jacek Tyszka, XXIV C 68/24,  wydał wyrok, w którym: 1. zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powódki kwotę 29.052,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 lutego 2020 r. do dnia…

Prawomocna nieważność umowy Deutsche Banku

W dniu 23.02.2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny (SSA Joanna Mrozek, SSA Bernard Chazan, SSA Edyta Mroczek, sygn. V ACa 1322/22) wydał wyrok, w którym: 1) Zmienił wyrok Sądu Okręgowego, XXVIII Wydziały Cywilnego (SSO Aldona Szwrońska-Eliszewska, sygn. XXVIII C 6565/21) z dnia 26 kwietnia 2022 r. poprzez…

Umowa d. Kredyt Banku jest nieważna.

W dniu 23 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Agnieszka Kossakowska) wydał wyrok, w którym: 1.  ustalił, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z czerwca 2008 r. zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym Santander Bank Polska S.A. jest nieważna; 2.  zasądził od pozwanego na…

Prawomocna nieważność umowy mBanku!

W dniu 22.02.2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny (SSA Agata Wolkenberg, sygn. VI ACa 1482/22) wydał wyrok, w którym: Zmienił wyrok Sądu Okręgowego, XXVIII Wydziały Cywilnego (SSO Piotr Grenda, sygn. XXVIII C 3308/21) z dnia 25 kwietnia 2022 r. poprzez zastrzeżenie, iż pozwanemu przysługuje zwrot kwoty 215.000…

Prawomocna nieważność umowy kredytu d. Polbank EFG

Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Jolanta Pyźlak; VI ACa 1768/22) wyrokiem z 22 lutego 2024 r. podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z z 13 kwietnia 2022 r. (SSO Elżbieta Mojsa; XXV C 392/18) co do nieważności umowy kredytu d. Polbank EFG z maja 2008 r. na kwotę ok. 750…

Umowa Banku Millennium nieważna

Wyrokiem z dnia 21 lutego 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Uchman, sygn. akt XXVIII C 14860/22) I. ustalił, że umowa kredytowa o kredyt hipoteczny z (… ) października 2007 r. na kwotę ok. 1,5 mln. zł zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna; II. zasądził od pozwanego Millennium S.A.…

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 21 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska, sygn.XXVIII C 8447/22) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym: Ustalił nieważność umowy z października 2007 r. zawartej z d. EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen) Zasądził od Raiffeisen Bank International A.G. na rzecz…

Prawomocna nieważność umowy kredytu z 2006 r. zawartej z BRE Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. V ACa 1462/23 (SSA Bogdan Świerczakowski, SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska, SSA Robert Obrębski) przeciwko pozwanemu mBank S.A. [po rozpoznaniu apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydziału Cywilnego (sędzia Iwona…

Nieważność umowy Raiffeisen

Wyrokiem z dnia 14 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Rafał Schmidt r, sygn. akt III C 2676/20):  I. zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 90.081,19 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty II. zasądza od pozwanego na rzecz…

Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 13 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak) wydał wyrok, w którym: 1.     ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z kwietnia 2007 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna; 2.     zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 257.010,62 PLN oraz 58.175,96 CHF wraz z…

Podsumowanie 2023 r.

Rok 2023 był bardzo korzystny dla kredytobiorców. 

W ciągu roku zapadło kilkaset orzeczeń Sądu Najwyższego wskazujących, że nieuczciwe są umowy, którym nie towarzyszą rzetelne informacje o ryzyku, a także indeksacja odsyłająca do kursów wyznaczanych arbitralnie przez banki (należy wskazać, że zapadły tylko 3 odmienne orzeczenia SN, w których uznano, że takie umowy są ważne, odrzucając przy okazji dorobek Trybunału Sprawiedliwości UE).

W 2023 r. zapadły także bardzo ważne wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, w których stwierdzono, że w przypadku nieważności umowy kredytu przedsiębiorcy nie przesługuje prawo do żądania rekompensaty od konsumenta poza zwrotem kwoty kredytu, stwierdzono że od konsumentów nie można wymagać żadnych sformalizowanych oświadczeń o akceptacji nieważności umowy i nie można od takiego oświadczenia uzależniać biegu terminu należnych konsumentowi odsetek za opóźnienie. Dzięki temu konsument powinien otrzymać odsetki za opóźnienie od dochodzonej kwoty za okres postępowania sądowego, co będzie stanowiło rekompensatę za długotrwałość takiego postępowania.

W 2023 r. w sprawach prowadzonych przez Kancelarię zapadło 351 wyroków w I instancji (w 2022 r. – 312) oraz 104 wyroki w II instancji (w 2022 r. – 157).

W pierwszej instancji blisko 87% wyroków stwierdza nieważność umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, jednak część sędziów ciągle jeszcze uznaje tego typu umowy za prawidłowe (9,4%). Do rzadkości należy tzw. odfrankowienie, czyli utrzymanie umowy w mocy bez indeksacji (1,1%). Zaczęły się też pojawiać wyroki oddalajace powództwa banków o dodatkowe wynagrodzenie lub waloryzację wypłaconych kwot wskaźnikiem inflacji (1,4%).

W drugiej instancji zwycięstwo kredytobiorców jest już miażdżące – w 94% przypadków Sądy uznawały umowy za nieważne, w 3% uchylały wyroki sądu I instancji i kierowały sprawę do ponownego rozpoznania, a tylko w 1 przypadku uznały umowę za ważną (dotyczyło to jednak umowy z 2011 r., skonstruowanej inaczej niż typowa umowa kredytu indeksowanego). Również w 1 przypadku Sąd Apelacyjny uznał, że kredytobiorca nie był konsumentem i oddalił powództwo.  

Niektóre banki składają skargi kasacyjne, aczkolwiek jest ich coraz mniej. Niestety, wcześniej złożone skargi kasacyjne doprowadziło do zakorkowania się Sądu Najwyższego. Aczkolwiek SN często odmawia przyjęcia kolejnych skarg banków do rozpoznia, to jednak na etapie po przyjęciu skargi, w 2023 r. wydał w prowadzonych przez nas sprawach tylko 3 orzeczenia, przy czym w jednym orzeczeniu odrzucił skargę banku jako niedopuszczalną pomimo jej wcześniejszego przyjęcia do rozpoznania, w drugim uchylił niekorzystny dla kredytobiorcy wyrok, wreszcie w trzecim wyroku uchylił korzystny dla kredytobiorcy wyrok – była to głośna sprawa wyroku z  19 września 2023 r. (II CSKP 1627/22), w którym trzech nowych sędziów SN postanowiło zademonstrować, że nie czują się związani wyrokami TSUE (w sumie ten skład wydał trzy tego typu wyroki w sprawach frankowych).

O ile orzecznictwo sądowe jest już właściwie ukształtowane i jak widać powyżej w dominujący sposób stwierdza nieważność umów kredytu powiązanego z kursem waluty obcej, to dalej problemem pozostaje czas trwania postępowania. Na szczęście po wyrokach TSUE kredytobiorcy mogą liczyć na pewną rekompensatę w formie odsetek za opóźnienie, ale dalej czas trwania postępowania jest zbyt długi.

W sprawach zakończonych w 2023 r. wyrokiem w I instancji średni czas trwania postępowania wynosił 40 miesięcy, a więc wydłużył się o 4 miesiące w stosunku do spraw zakończonych wyrokiem w 2022 r. 

W sprawach zakończonych wyrokiem w II instancji średni czas trwania postępowania apelacyjnego wynosił 17 miesięcy, a łączny czas I i II instancji –  52 miesiące (czyli o 8 miesięcy krótcej niż w 2022 r.; przyczyną skrócenia czasu postępowania był brak zawieszania spraw apelacyjnych do czasu rozpoznania pytań skierowanych do TSUE).

Należy mieć nadzieję, że szybsze tempo osądzania spraw w apelacji, brak kolejnych istotnych pytań do TSUE, które mogłyby być powodem do zawieszania postępowania, wykrystalizowanie się linii orzeczniczej, a także przejęcie znacznej liczby spraw przez inne sądy niż obciążony Sąd Okręgowy w Warszawie (aktualnie pozwy powinny być kierowane do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania kredytobiorców) powinny skutkować zauważalnym spadkiem czasu trwania postępowania.

Niestety wyjątkiem są sprawy toczące się przeciwko Getin Noble Bank – upadłość tego banku spowodowała znaczne perturbacje w postępowaniach, aczkolwiek ostatecznie sądy przyjęły słuszny kierunek, że mogą orzekać co do ważności lub nieważności umowy kredytu, niezależnie od kwestii roszczeń o zapłatę, które będą rozstrzygane przede wszystkim w postępowaniu upadłościowym.

Fakt, że wskutek wyroku TSUE nie ma już wątpliwości, że konsumenci powinni otrzymywać odsetki za opóźnienie od swojego roszczenia za czas postępowania sądowego powinien spowodować, że bankom przestanie zależeć na przedłużaniu postępowań, a może nawet zaczną proponować atrakcyjne ugody jeszcze w trakcie postępowania sądowego. Tego na razie jednak jeszcze nie zauważyliśmy. Przeciwnie, kolejne banki wytaczają sprawy przeciwko kredytobiorcom o zwrot kwoty kredytu oraz dodatkowe wynagrodzenie, ewentualnie waloryzację wskaźnikiem inflacji. W świetle orzeczeń TSUE losy tych powództw są przesądzone, jednak wywołują one dodatkowe obciążenie sądów nowymi sprawami.

Na poniższym wykresie pokazaliśmy, jaki jest etap prowadzonych przez nas spraw, w zależności od roku rozpoczęcia zlecenia. Przykładowo, sprawy rozpoczęte w 2020 r. w 10% spraw osiągnęły już etap wyroku sądu II instancji, w 40% spraw został wydany wyrok Sądu I instancji, ale w blisko 50% spraw postępowanie ciągle się jeszcze toczy w I instancji. W porównaniu do zeszłych lat, ubywa spraw trwających najdłużej, jednak ciągle trudno uznać obecną sytuację za akceptowalną.

 

Upadłość Getin Noble Bank

20 lipca 2023 r. Sąd ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A.

O tym co robić w tej sytuacji piszemy tutaj: https://www.kancelariaczabanski.pl/jak-sie-przygotowac-na-upadlosc-getin-noble-bank-s-a/

Media

Zobacz wystąpienia naszych prawników w mediach

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Czabański Wolna-Sroka
Spółka komandytowo-akcyjna

(do 7 sierpnia 2023 r. spółka partnerska)

Kancelaria czynna od 9:00 do 17:00

NIP 701 096 37 78
KRS 0001051345