Strona główna

Jesteśmy liderem wśród kancelarii wyspecjalizowanych w prowadzeniu spraw przeciwko bankom. Kształtujemy korzystną linię orzeczniczą od 2016 roku. Zaufało nam już blisko 1000 klientów.

Co nas wyróżnia?

Kompleksowa obsługa

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prowadzenia sprawy. Po przyjęciu zlecenia  przeprowadzamy wszystkie wyliczenia i przygotowujemy pozew. W toku prowadzenia sprawy klienci otrzymują na bieżąco informację o postępach w sprawie.

Wiedza i doświadczenie

Adwokat dr Jacek Czabański i zespół prawników Kancelarii ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom. Doskonale znamy argumenty naszych przeciwników i potrafimy się odpowiednio przygotować.

Jasne zasady wynagradzania

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy jest oparte o jasne zasady, co pozwala na przewidzenie kosztów obsługi prawnej oraz oszacowanie finansowego ryzyka prowadzenia sprawy.   Oferujemy także ratalny system płatności.

Oferta

Oferujemy kompleksową usługę prowadzenia sprawy.

  • Po zleceniu sprawy i dostarczeniu koniecznych dokumentów, Klient pozostawia całą sprawę w rękach doświadczonych prawników Kancelarii.
  • Kancelaria dokonuje wyliczenia wysokości roszczenia i przygotowuje pozew a następnie prowadzi sprawę, na bieżąco informując klienta o toku procesu.
  • W pierwszej kolejności podnosimy argument nieważności umowy ze względu na liczne wady prawne umów kredytów indeksowanych i denominowanych.
  • Jako roszczenie ewentualne w pozwie podnosimy argument o bezskuteczności postanowień umownych w postaci klauzul indeksacyjnych.

Sytuacja w związku z epidemią COVID-19

W związku z epidemią koronawirusa, sądy odwołały wszystkie rozprawy zaplanowane do końca kwietnia. Sędziowie pracują zdalnie. Większość pracowników Kancelarii również pracuje zdalnie, a pisma wysyłane są terminowo. W związku z epidemią prosimy o nie dostarczanie dokumentów osobiście – prosimy o wysyłkę pocztą lub mailem. W razie konieczności dostarczenia dokumentów osobiście, prosimy o wcześniejsze umówienie się, gdyż nie zawsze w Kancelarii przebywa osoba z obsługi. Nasi prawnicy nie umawiają się na spotkania osobiste, ale można umówić się na konsultację telefoniczną lub videokonferencję. Pytania prosimy kierować drogą mailową, a nie telefoniczną – w ten sposób najłatwiej jest nam udzielać odpowiedzi.

Media

Zobacz wystąpienia naszych prawników w mediach

Aktualne wyroki w naszych sprawach

3 marca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy (XXVII Ca 2125/18, SSO Joanna Staszewska, SO Ewa Kiper oraz SR del. Joanna Korczewska) zmienił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 25 maja 2018 r. (VI C 2402/16, SSR Grzegorz Goss) i uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku z 2006 r. na 92 tys. zł. zawierała bezskuteczne postanowienia umowne w postaci klauzul indeksacyjnych i musi być wykonywana bez nich.

Ponieważ kredyt został spłacony w całości w 2016 r., to Sąd zasądził od mBanku na rzecz kredytobiorców nadpłaconą kwotę ponad 41 tys. zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od wezwania przedsądowego (październik 2016 r.) do dnia zapłaty. W sprawie w I instancji był powołany biegły, aczkolwiek ostatecznie sąd I instancji nie skorzystał z jego

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 3 marca 2020 r. w sprawie p-ko Raiffeisen Bank (XXV C 429/19, SSR del. Stanisław Zabłocki) ustalił, że umowa kredytu d. Polbank EFG jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot do tej pory zapłaconych kwot w wysokości ok. 133 tys. zł oraz 85 tys. CHF.

Umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność zawartych w niej klauzul waloryzacyjnych. Klauzule te zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny i nietransparentny i w związku z tym są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interes konsumentów. Ponieważ klauzule indeksacyjne mają bezpośredni wpływ na główne świadczenie, ich usunięcie skutkuje nieważnością całej umowy. Luk powstałych po wyeliminowaniu

2 marca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 199/18, Beata Kozłowska, Beata Byszewska (spr.), Agnieszka Wachowicz-Mazur) uznał, że aneks do umowy kredytu mBanku z 2008 r., który zmienił kredyt złotowy udzielony w kwocie ok. 500 tys. zł. w 2007 r. na kredyt indeksowany jest nieważny, a w związku z tym kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty kredytu według pierwotnych ustaleń.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2017 r. (I C 1306/16, SSO Jacek Bajak) i zasądził kwotę ponad 11 tys. zł, stanowiącą nadpłatę rat kredytu w stosunku do kwoty jaką kredytobiorca powinien płacić wg pierwotnej umowy (opartej o WIBOR). Sąd I instancji nie dopatrzył się niedozwolonego charakteru postanowień aneksu. Sąd

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
dr Jacek Czabański i Partnerzy
Kancelaria czynna od 9:00 do 17:00
ul. Hoża 64 lokal 2
00 – 682 Warszawa
NIP 701 096 37 78
KRS 0000822262