Strona główna

Jesteśmy liderem wśród kancelarii wyspecjalizowanych w prowadzeniu spraw przeciwko bankom. Kształtujemy korzystną linię orzeczniczą od 2016 roku. Zaufało nam już ponad 1000 klientów.

Co nas wyróżnia?

Kompleksowa obsługa

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prowadzenia sprawy. Po przyjęciu zlecenia  przeprowadzamy wszystkie wyliczenia i przygotowujemy pozew. W toku prowadzenia sprawy klienci otrzymują na bieżąco informację o postępach w sprawie.

Wiedza i doświadczenie

Adwokat dr Jacek Czabański i zespół prawników Kancelarii ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom. Doskonale znamy argumenty naszych przeciwników i potrafimy się odpowiednio przygotować.

Jasne zasady wynagradzania

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy jest oparte o jasne zasady, co pozwala na przewidzenie kosztów obsługi prawnej oraz oszacowanie finansowego ryzyka prowadzenia sprawy.   Oferujemy także ratalny system płatności.

Oferta

Oferujemy kompleksową usługę prowadzenia sprawy.

  • Po zleceniu sprawy i dostarczeniu koniecznych dokumentów, Klient pozostawia całą sprawę w rękach doświadczonych prawników Kancelarii.
  • Kancelaria dokonuje wyliczenia wysokości roszczenia i przygotowuje pozew a następnie prowadzi sprawę, na bieżąco informując klienta o toku procesu.
  • W pierwszej kolejności podnosimy argument nieważności umowy ze względu na liczne wady prawne umów kredytów indeksowanych i denominowanych.
  • Jako roszczenie ewentualne w pozwie podnosimy argument o bezskuteczności postanowień umownych w postaci klauzul indeksacyjnych.

Media

Zobacz wystąpienia naszych prawników w mediach

Wyroki z pierwszej połowy 2021 r.

W oczekiwaniu na uchwałę “frankową” Sądu Najwyższego postępowania w sądach apelacyjnych uległy niemal całkowitemu zawieszeniu. Kancelaria Adwokacka dr Jacek Czabański i Partnerzy uzyskała tylko jeden wyrok prawomocny w styczniu 2021 r., w którym Sąd Okręgowy w Warszawie (wydział odwoławczy) uznał, że umowa d. Polbank EFG ma być wykonywana dalej, ale bez indeksacji. Ponadto jeden wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu Euro Banku uprawomocnił się, gdyż fundusz, który nabył rzekome roszczenie od banku nie złożył apelacji.
Poza tym wszystkie pokazane poniżej wyroki są nieprawomocne. Wyraźnie jednak widać, że sądy poszły w stronę uznawania umowy kredytów powiązanych z kursem waluty obcej za nieważne. Tego typu orzeczenie zapadło w 53 sprawach na 61 wyroków I instancji (86,8%). W 3 sprawach w I instancji i w jednej sprawie w II instancji zapadły wyroki stwierdzające nieskuteczność indeksacji, ale utrzymujące umowę w mocy (6,6%). Tylko w dwóch sprawach (3,3%) sąd nie dopatrzył się nieuczciwości umowy (przy czym związane było to z negatywnym nastawieniem danego sędziego do tego typu spraw), w jednej sprawie sąd uznał, że kredytobiorca nie jest konsumentem, a pomiędzy przesiębiorcami umowa tego typu jest dopuszczalna, zaś w jednej sprawie sąd uznał, że wobec całkowitej spłaty kredytu bank nie jest już wzbogacony kosztem kredytobiorcy, który nie może domagać się zwrotu tego co zapłacił (brak jest jeszcze pisemnego uzasadnienia tej karkołomnej tezy sądu).

 

Ostatnie wyroki w naszych sprawach

Umowa GE Money Banku nieważna - kluczowa kwestia braku rzetelnej informacji

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Wojciech Włosiński; XV C 1289/20): 1. ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF, jaka została zawarta z GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH) w styczniu 2007 r. na kwotę 200 tys. PLN; 2. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych do

Umowa kredytu mBanku bez indeksacji

Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie II C 787/18 (SSR del. Anna Bonkowska): 1. ustalił, że klauzule waloryzacyjne odsyłające do kursu CHF w umowie kredytu indeksowanego do CHF są bezskuteczne wobec kredytobiorcy; 2. zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 133.713,88 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za

Umowa d. Polbank EFG nieważna

Wyrokiem z 28 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Gal, XXV C 4174/20; wcześniej sprawa od 2017 r. toczyła się przed sądem rejonowym) ustalił, że nieważna jest umowa kredytu indeksowanego d. Polbank EFG z czerwca 2007 r. na kwotę 280 tys. zł i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich dotychczas zapłaconych rat

Chcesz oszacować możliwe korzyści? Wyliczyć wartość nadpłaconych rat? Pobierz kalkulator w Excelu. Kalkulator działa dla kredytów odnoszonych do CHF oraz EUR.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka

dr Jacek Czabański i Partnerzy

Kancelaria czynna od 9:00 do 17:00

ul. Hoża 64 lokal 2

00 – 682 Warszawa

NIP 701 096 37 78

KRS 0000822262