Strona główna

Jesteśmy liderem wśród kancelarii wyspecjalizowanych w prowadzeniu spraw przeciwko bankom. Kształtujemy korzystną linię orzeczniczą od 2016 roku. Zaufało nam już ponad 1500 klientów.

Co nas wyróżnia?

Kompleksowa obsługa

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prowadzenia sprawy. Po przyjęciu zlecenia  przeprowadzamy wszystkie wyliczenia i przygotowujemy pozew. W toku prowadzenia sprawy klienci otrzymują na bieżąco informację o postępach w sprawie.

Wiedza i doświadczenie

Adwokat dr Jacek Czabański i zespół prawników Kancelarii ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom. Doskonale znamy argumenty naszych przeciwników i potrafimy się odpowiednio przygotować.

Jasne zasady wynagradzania

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy jest oparte o jasne zasady, co pozwala na przewidzenie kosztów obsługi prawnej oraz oszacowanie finansowego ryzyka prowadzenia sprawy.   Oferujemy także ratalny system płatności.

Bezpłatna analiza umowy

Dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytu. Prześlij nam skan umowy kredytu wraz z ewentualnymi aneksami i dowiedz się:

  • Czy Twoja umowa może być skutecznie zakwestionowana w sądzie.
  • Jakie mogą być korzyści z wytoczenia sprawy.
  • Jakie są warunki prowadzenia sprawy przez Kancelarię.

Oferta

Oferujemy kompleksową usługę prowadzenia sprawy.

  • Po zleceniu sprawy i dostarczeniu koniecznych dokumentów, Klient pozostawia całą sprawę w rękach doświadczonych prawników Kancelarii.
  • Kancelaria dokonuje wyliczenia wysokości roszczenia i przygotowuje pozew a następnie prowadzi sprawę, na bieżąco informując klienta o toku procesu.
  • W pierwszej kolejności podnosimy argument nieważności umowy ze względu na liczne wady prawne umów kredytów indeksowanych i denominowanych.
  • Jako roszczenie ewentualne w pozwie podnosimy argument o bezskuteczności postanowień umownych w postaci klauzul indeksacyjnych.

Media

Zobacz wystąpienia naszych prawników w mediach

Wyroki z pierwszej połowy 2021 r.

W oczekiwaniu na uchwałę “frankową” Sądu Najwyższego postępowania w sądach apelacyjnych uległy niemal całkowitemu zawieszeniu. Kancelaria Adwokacka dr Jacek Czabański i Partnerzy uzyskała tylko jeden wyrok prawomocny w styczniu 2021 r., w którym Sąd Okręgowy w Warszawie (wydział odwoławczy) uznał, że umowa d. Polbank EFG ma być wykonywana dalej, ale bez indeksacji. Ponadto jeden wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu Euro Banku uprawomocnił się, gdyż fundusz, który nabył rzekome roszczenie od banku nie złożył apelacji.
Poza tym wszystkie pokazane poniżej wyroki są nieprawomocne. Wyraźnie jednak widać, że sądy poszły w stronę uznawania umowy kredytów powiązanych z kursem waluty obcej za nieważne. Tego typu orzeczenie zapadło w 53 sprawach na 61 wyroków I instancji (86,8%). W 3 sprawach w I instancji i w jednej sprawie w II instancji zapadły wyroki stwierdzające nieskuteczność indeksacji, ale utrzymujące umowę w mocy (6,6%). Tylko w dwóch sprawach (3,3%) sąd nie dopatrzył się nieuczciwości umowy (przy czym związane było to z negatywnym nastawieniem danego sędziego do tego typu spraw), w jednej sprawie sąd uznał, że kredytobiorca nie jest konsumentem, a pomiędzy przesiębiorcami umowa tego typu jest dopuszczalna, zaś w jednej sprawie sąd uznał, że wobec całkowitej spłaty kredytu bank nie jest już wzbogacony kosztem kredytobiorcy, który nie może domagać się zwrotu tego co zapłacił (brak jest jeszcze pisemnego uzasadnienia tej karkołomnej tezy sądu).

 

Ostatnie wyroki w naszych sprawach

Prawomocny wyrok: umowa mBanku z grudnia 2009 r. nieważna!

Prawomocny wyrok: umowa mBanku z grudnia 2009 r. nieważna! Do umowy wmontowany został instrument finansowy typu SWAP przenosząc całe ryzyko walutowe na kredytobiorców! Dzisiaj tj. 4.11.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 190/21) w składzie SSO del. Anna Strączyńska uwzględnił w całości apelację kredytobiorców i uznał, że umowa kredytu indeksowanego mBanku z grudnia 2009

Umowa z GE Money Bank S.A. jest nieważna w całości

Kolejna nieważność na posiedzeniu niejawnym. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Edyta Sornat-Unisk; XXVIII C 1196/21) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 października 2021 r. 1. ustala, że umowa kredytu nr (…) zawarta 4 lipca 2007 r. z GE Money Bank S.A., obecnie Bank BPH S.A., z siedzibą w Gdańsku jest nieważna w całości;

Umowa Nordea Bank Polska S.A. nieważna

Prawomocny wyrok – umowa Nordea Bank Polska S.A. nieważna. Dzisiaj, czyli 3 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt I ACa 541/21) wydał wyrok, w którym co do zasady utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r., (sygn. akt XXIV C 1096/16 SSO Monika Dominiak), w którym Sąd uznał

Jakie możesz odnieść korzyści?

Nasz Kalkulator szacuje różne warianty rozliczeń:

-umowa nieważna
-umowa bez indeksacji
-rozliczenie jak kredytu złotowego
-ugoda na warunkach PKO BP
-ugoda na warunkach Banku Millennium

Kalkulator działa dla kredytów powiązanych z kursem CHF, EUR oraz USD.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka

dr Jacek Czabański i Partnerzy

Kancelaria czynna od 9:00 do 17:00

ul. Hoża 64 lokal 2

00 – 682 Warszawa

NIP 701 096 37 78

KRS 0000822262