Strona główna

Jesteśmy liderem wśród kancelarii wyspecjalizowanych w prowadzeniu spraw przeciwko bankom. Kształtujemy korzystną linię orzeczniczą od 2016 roku. Zaufało nam już ponad 1500 klientów.

Co nas wyróżnia?

Kompleksowa obsługa

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prowadzenia sprawy. Po przyjęciu zlecenia  przeprowadzamy wszystkie wyliczenia i przygotowujemy pozew. W toku prowadzenia sprawy klienci otrzymują na bieżąco informację o postępach w sprawie.

Wiedza i doświadczenie

Adwokat dr Jacek Czabański i zespół prawników Kancelarii ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom. Doskonale znamy argumenty naszych przeciwników i potrafimy się odpowiednio przygotować.

Jasne zasady wynagradzania

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy jest oparte o jasne zasady, co pozwala na przewidzenie kosztów obsługi prawnej oraz oszacowanie finansowego ryzyka prowadzenia sprawy.   Oferujemy także ratalny system płatności.

Bezpłatna analiza umowy

Dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytu. Prześlij nam skan umowy kredytu wraz z ewentualnymi aneksami i dowiedz się:

  • Czy Twoja umowa może być skutecznie zakwestionowana w sądzie.
  • Jakie mogą być korzyści z wytoczenia sprawy.
  • Jakie są warunki prowadzenia sprawy przez Kancelarię.

Oferta

Oferujemy kompleksową usługę prowadzenia sprawy.

  • Po zleceniu sprawy i dostarczeniu koniecznych dokumentów, Klient pozostawia całą sprawę w rękach doświadczonych prawników Kancelarii.
  • Kancelaria dokonuje wyliczenia wysokości roszczenia i przygotowuje pozew a następnie prowadzi sprawę, na bieżąco informując klienta o toku procesu.
  • W pierwszej kolejności podnosimy argument nieważności umowy ze względu na liczne wady prawne umów kredytów indeksowanych i denominowanych.
  • Jako roszczenie ewentualne w pozwie podnosimy argument o bezskuteczności postanowień umownych w postaci klauzul indeksacyjnych.

Media

Zobacz wystąpienia naszych prawników w mediach

Wyroki z pierwszej połowy 2021 r.

W oczekiwaniu na uchwałę “frankową” Sądu Najwyższego postępowania w sądach apelacyjnych uległy niemal całkowitemu zawieszeniu. Kancelaria Adwokacka dr Jacek Czabański i Partnerzy uzyskała tylko jeden wyrok prawomocny w styczniu 2021 r., w którym Sąd Okręgowy w Warszawie (wydział odwoławczy) uznał, że umowa d. Polbank EFG ma być wykonywana dalej, ale bez indeksacji. Ponadto jeden wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu Euro Banku uprawomocnił się, gdyż fundusz, który nabył rzekome roszczenie od banku nie złożył apelacji.
Poza tym wszystkie pokazane poniżej wyroki są nieprawomocne. Wyraźnie jednak widać, że sądy poszły w stronę uznawania umowy kredytów powiązanych z kursem waluty obcej za nieważne. Tego typu orzeczenie zapadło w 53 sprawach na 61 wyroków I instancji (86,8%). W 3 sprawach w I instancji i w jednej sprawie w II instancji zapadły wyroki stwierdzające nieskuteczność indeksacji, ale utrzymujące umowę w mocy (6,6%). Tylko w dwóch sprawach (3,3%) sąd nie dopatrzył się nieuczciwości umowy (przy czym związane było to z negatywnym nastawieniem danego sędziego do tego typu spraw), w jednej sprawie sąd uznał, że kredytobiorca nie jest konsumentem, a pomiędzy przesiębiorcami umowa tego typu jest dopuszczalna, zaś w jednej sprawie sąd uznał, że wobec całkowitej spłaty kredytu bank nie jest już wzbogacony kosztem kredytobiorcy, który nie może domagać się zwrotu tego co zapłacił (brak jest jeszcze pisemnego uzasadnienia tej karkołomnej tezy sądu).

 

Ostatnie wyroki w naszych sprawach

Umowa mBanku nieważna

W dniu 8.10.2021 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Wiśniewska – Wiecha) wydał wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2375/21 (poprzednio VI C 1055/17), w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z października 2008 r. zawarta z mBank SA (dawniej BRE Bank S.A.) jest nieważna, II. zasądził

Prawomocny wyrok - umowa d. GE Money Bank nieważna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 7 października 2021 r. sygn. akt I C ACa 384/21 (SSA Piotr Daniszewski): 1. oddalił apelację Banku BPH S.A. 2. zasądził na rzecz kredytobiorców od banku kwotę 8.100,00 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Tym samym utrzymany został w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 25 lutego

Umowa z d. Polbank EFG nieważna

W dniu 5 października 2021 r. w sprawie o sygn. XXV C 2512/18 przeciwko Raiffeisen Bank International AG Sąd w składzie SSO Krystyna Stawecka: I) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny indeksowany do waluty obcej CHF zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanego EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna, II) zasądził od pozwanego solidarnie na

Jakie możesz odnieść korzyści?

Nasz Kalkulator szacuje różne warianty rozliczeń:

-umowa nieważna
-umowa bez indeksacji
-rozliczenie jak kredytu złotowego
-ugoda na warunkach PKO BP

Kalkulator działa dla kredytów powiązanych z kursem CHF, EUR oraz USD.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka

dr Jacek Czabański i Partnerzy

Kancelaria czynna od 9:00 do 17:00

ul. Hoża 64 lokal 2

00 – 682 Warszawa

NIP 701 096 37 78

KRS 0000822262