Jesteśmy liderem wśród kancelarii wyspecjalizowanych w prowadzeniu spraw przeciwko bankom. Kształtujemy korzystną linię orzeczniczą od 2016 roku. Zaufało nam już ponad 1800 klientów.

Nasze wyroki

 
Prowadzimy wszystkie sprawy, również te najtrudniejsze. Wszystkie nasze wyroki, zarówno te pozytywne jak i negatywne prezentujemy na naszej stronie.

Liczba wyroków, które uzyskała nasza kancelaria to 453, z czego: 

I instancji: 315

II instancji: 136 

Sądzie Najwyższym: 2

0
wyroków prawomocnych w naszych sprawach

Co nas wyróżnia?

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prowadzenia sprawy. Po przyjęciu zlecenia przeprowadzamy wszystkie wyliczenia i przygotowujemy pozew. W toku prowadzenia sprawy klienci otrzymują na bieżąco informację o postępach w sprawie.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Adwokat dr Jacek Czabański i zespół prawników Kancelarii ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom. Doskonale znamy argumenty naszych przeciwników i potrafimy się odpowiednio przygotować.

JASNE ZASADY WYNAGRADZANIA

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy jest oparte o jasne zasady, co pozwala na przewidzenie kosztów obsługi prawnej oraz oszacowanie finansowego ryzyka prowadzenia sprawy. Oferujemy także ratalny system płatności.

Bezpłatna analiza umowy

Dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytu. Prześlij nam skan umowy kredytu wraz z ewentualnymi aneksami i dowiedz się:

 • Czy Twoja umowa może być skutecznie zakwestionowana w sądzie.
 • Jakie mogą być korzyści z wytoczenia sprawy.
 • Jakie są warunki prowadzenia sprawy przez Kancelarię.

Oferta

Oferujemy kompleksową usługę prowadzenia sprawy.

 • Po zleceniu sprawy i dostarczeniu koniecznych dokumentów, Klient pozostawia całą sprawę w rękach doświadczonych prawników Kancelarii.
 • Kancelaria dokonuje wyliczenia wysokości roszczenia i przygotowuje pozew a następnie prowadzi sprawę, na bieżąco informując klienta o toku procesu.
 • W pierwszej kolejności podnosimy argument nieważności umowy ze względu na liczne wady prawne umów kredytów indeksowanych i denominowanych.
 • Jako roszczenie ewentualne w pozwie podnosimy argument o bezskuteczności postanowień umownych w postaci klauzul indeksacyjnych.

Media

Zobacz wystąpienia naszych prawników w mediach

Wyroki uzyskane w 2021 r.

Rok 2021 był udanym rokiem dla walki kredytobiorców w sądach.
W mijającym roku w sprawach prowadzonych przez naszą Kancelarię zapadło łącznie 126 wyroków w I i II instancji.
W 89% spraw zapadły wyroki stwierdzające nieważność umów kredytu powiązanych z kursem waluty obcej. W 6% sądy uznały, że umowy mogą być wykonywane dalej, ale bez powiązania z kursem waluty obcej. W 6 przypadkach sąd I instancji oddalił powództwo: w jednym przypadku ze względu na rzekome naruszenie zasad współżycia społecznego poprzez żądanie ustalenia, że umowa jest nieważna, w jednym ze względu na brak statusu konsumenta, a w czterech kolejnych, gdyż sąd uznał, że umowa jest ważna i uczciwa.
Jednak tego typu wyroki są zmieniane w II instancji.
W naszych sprawach zapadły 32 wyroki w sądach apelacyjnych (należy pamiętać, że Sądy Apelacyjne na szerszą skalę zaczęły orzekać dopiero po tym, jak Sąd Najwyższy nie wydał spodziewanej we wrześniu uchwały w sprawach frankowych).
W 30 sprawach umowy zostały uznane za nieważne. Tylko w jednej sprawie zostało przyjęte, że umowa może być wykonywana dalej bez indeksacji. W jednej sprawie sąd uznał, że umowa d. GE Money Banku może być wykonywana dalej z pominięciem tylko marży doliczanej do kursu średniego NBP, jednak w czterech innych sprawach przeciwko temu samemu bankowi sąd uznał, że również i tego typu umowa musi być uznana za nieważną.
Wydaje się więc, że linia orzecznicza jest już przesądzona i umowy będą uznawane za nieważne. Do rozstrzygnięcia w roku 2022 pozostanie kwestia rozliczeń stron, a zwłaszcza tego, czy w przypadku nieważnej umowy bankom (oraz kredytobiorcom) przysługuje jakieś dodatkowe wynagrodzenie za tzw. korzystanie z kapitału. Moim zdaniem takie wynagrodzenie może być należne dopiero od chwili zażądania zwrotu kapitału i tę funkcję pełnią odsetki za opóźnienie. W sprawie ma się też wypowiedzieć TSUE.
Kolejne kwestie do rozstrzygnięcia, to znaczenie oświadczenia kredytobiorcy o akceptacji skutku upadku umowy i jego forma. Uchwała SN z 7 maja 2021 r. nie tyle cokolwiek wyjaśniła, co wywołała kolejne zamieszenie, tym razem poprzez wprowadzenie wymogu składania przez konsumentów oświadczeń, że nie chcą zrezygnować z ochrony danej im przepisami i dała powód, aby część sądów zaczęła zasądzać odsetki za opóźnienie dopiero od dnia takiego oświadczenia. Jest to błędna wykładnia przepisów, która również mam nadzieje zostanie powstrzymana przez TSUE.
Niezależnie od tego rok 2022 szykuje się jako rok kolejnych zwycięstw kredytobiorców w Sądach, czego wszystkim życzymy!
adw. dr Jacek Czabański
adw. Anna Wolna-Sroka

Ostatnie wyroki w naszych sprawach

Umowa zawarta z Deutsche Bank nieważna

Dnia 29 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha; XXVIII C 1425/21, poprzednia sygnatura I C 1886/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z czerwca 2008 r. zawarta z Deutsche Bank jest nieważna. II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w łącznej wysokości 113.649,74 PLN oraz 106.651,17 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 lipca 2020 r. do dnia zapłaty III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu, pozostawiając je do wyliczenia referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się wyroku. Sąd w motywach rozstrzygnięcia wskazał, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna z uwagi na jej sprzeczność z ustawą, a także do takich samych wniosków tj. nieważności umowy, prowadzi analiza klauzul dotyczących waloryzacji, które należało uznać za abuzywne. W ocenie Sądu zgodnym zamiarem stron było postawienie do dyspozycji kredytobiorcom kwoty w walucie polskiej. Natomiast na podstawie umowy nie można stwierdzić jaką dokładnie kwotę w walucie polskiej mieliby otrzymać powodowie. W zakresie zastosowanego mechanizmu waloryzacji Sąd wskazał, że odwołanie się w nim do bankowych tabel kursowych zaburzyło równowagę stron. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz r.pr. Grzegorz Godzina.

Sąd stwierdza brak statusu konsumenta

28 kwietnia 2022 r., w dniu wydania uchwały III CZP 40/22, Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Edyta Sornat-Unisk, XXVIII C 1763/21) wydał wyrok, w którym: 1. oddalił powództwo w całości, 2. zasądził koszty procesu od powoda na rzecz pozwanego. Podając ustne motywy rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż o oddaleniu powództwa zadecydował brak posiadania statusu konsumenta przez powoda. Zdaniem Sądu powód zakupił nieruchomości w celach inwestycyjnych, bowiem 3 lata po zawarciu umowy kredytu powód zaczął prowadzić działalność gospodarczą, która w CEIDG miała m.in. wpisany przedmiot zawiązany z najmem nieruchomości. Podczas przesłuchania powód zaprzeczył, by prowadził w tym zakresie działalność gospodarczą. Jednakże zdaniem Sądu należało uznać, że w dacie zawarcia umowy „powód przygotowywał się do prowadzenia tego typu działalności i z uwagi na to dokonał zakupu nieruchomości”. Kancelaria oczywiście złoży apelację. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Jacek Czabański.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddala powództwo kredytobiorcy

Sąd Najwyższy swoje, a Sąd Apelacyjny we Wrocławiu swoje. 27 kwietnia 2022 w sprawie I ACa 120/22 (SSA Agnieszka Terpiłowska) oddalił powództwo kredytobiorcy o ustalenie nieważności umowy d. Kredyt Banku. Apelację złożyły obie strony od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 25 listopada 2021 r. (I C 1156/18; SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska), w którym Sąd uznał, że umowa jest ważna, ale ma być wykonywana bez indeksacji (tzw. odfrankowienie). Uzasadnienie było rodem z pierwszych lat spraw frankowych na wokandzie: nie ma takiego roszczenia, aby z umowy wyeliminować klauzule indeksacyjne i aby powstał w ten sposób kredyt PLN + LIBOR. Takich kredytów bowiem w obrocie nie ma. Co więcej, byłoby to niesprawiedliwe aby kredytobiorca frankowy, który i tak otrzymał korzyść w postaci tańszego kredytu, otrzymał jeszcze większą w postaci kredytu złotowego oprocentowanego korzystną stopą LIBOR. Kluczowe dla Sądu było to, że w Sądzie Apelacyjnym wielokrotnie analizowali skutki kredytów indeksowanych i za każdym razem dochodzili do wniosku, że spread wcale nie był tak niekorzystny i nie ma tu żadnej szkody po stronie kredytobiorców, bo i tak mieli kredyty tańsze niż złotówkowe. Jak widać, ani prawo europejskie ani orzecznictwo Sądu Najwyższego we Wrocławiu się nie przyjęło, i to nawet, gdy SN wyrokiem z 11 grudnia 2019 r. (V CSK 382/18) z hukiem uchylił im poprzedniego gniota. Oczywiście w sprawie trzeba będzie wnieść kasacje, ale chyba jednocześnie z wnioskiem o wytyk sędziowski. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i r.pr. Kamila Puńko.

Jakie możesz odnieść korzyści?

Nasz Kalkulator szacuje różne warianty rozliczeń:

 • umowa nieważna
 • umowa bez indeksacji
 • rozliczenie jak kredytu złotowego
 • ugoda na warunkach PKO BP
 • ugoda na warunkach Banku Millennium

Kalkulator działa dla kredytów powiązanych z kursem CHF, EUR  oraz USD.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Czabański Wolna-Sroka
Spółka Partnerska

(do 31 grudnia 2021 r. pod nazwą
Kancelaria Adwokacka
dr Jacek Czabański i Partnerzy)

Kancelaria czynna od 9:00 do 17:00

NIP 701 096 37 78
KRS 0000822262