Media o nas

Webinaria

Webinarium 1 – Sąd Najwyższy za nieważnością umowy kredytu

Webinarium 2 – Nieważność umowy a wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Webinarium 3 – Kiedy możemy zaprzestać spłaty kredytu „frankowego”?

Webinarium 4 – droga sądowa czy ugoda z bankiem?

Webinarium 5 – Ugoda z PKO BP, czy warto?

Webinarium 6 – Spory sądowe z mBankiem

Materiały wideo

Wskaźnik LIBOR czym jest i jak jego zniknięcie wpłynie na kredyt – Dzień Dobry TVN

Polski Punkt Widzenia – Banki wystawiły kredytobiorców na nieograniczone ryzyko

Polsat News – Debata – mec. Anna Wolna-Sroka i Tadeusz Białek (ZBP) – SN o kredytach frankowych

adw. Anna Wolna-Sroka – Polski Punkt Widzenia – Analiza wyroku TSUE z 29 kwietnia 2021

dr Jacek Czabański – komantarz do wyroku TSUE z 29 kwietnia 2021

TVN – Komentarz do wyroku TSUE – 29.04.2021 – Adwokat Anna Wolna-Sroka, Kancelaria Czabański i Partnerzy

TVP Wstaje Dzień – o kredytach frankowych

Komentarz do oczekiwanej uchwały Sądu Najwyższego

Platforma Darmowych Porad prawnych – COVID19

Wywiad w Polsacie z adw. dr. Jackiem Czabańskim

Kredyty frankowe – adw. Anna Wolna-Sroka

Polsat News – UOKiK, adw. Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka

Nowe pytania prejudycjalne do TSUE Komentarz adw. Anny Wolnej-Sroki.

TVP Wiadomości Kredyty Frankowe, Komentarz adw. Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka

Konferencja Ochrona Konsumenta na Uniwersytecie Warszawskim, 11 maja 2018 r. Wystąpienie adw. dr. Jacka Czabańskiego

Adw. dr Jacek Czabański w wywiadzie dla Opole24, 26 października 2017 r.

Adw. dr Jacek Czabański i r.pr. Barbara Garlacz w audycji Dzień Dobry TVN, 2 luty 2017 r.

Wystąpienie adw. dr. Jacka Czabańskiego na konferencji w Sejmie RP, Problemy Konsumenta na Rynku Finansowym, 7 października 2016 r.

Teksty

Jakie haki stosują banki w sprawach frankowych

14 października 2020 r. na stronie Forbes.pl ukazał się artykuł adw. Anny Wolnej-Sroki: Jeśli w grę wchodzi wysoka stawka, bank nie cofnie się przed niczym. Z tego względu należy zawsze dokładnie czytać bankową umowę, a wszelkie zapewnienia ze strony pracowników banku odbierać na piśmie. Pokazują to ostatnie przypadki ugód proponowanych przez banki https://www.forbes.pl/opinie/kontrowersyjne-praktyki-bankow-wobec-frankowiczow-ktorzy-ida-do-sadu

adw. Jacek Czabański dla Gazety Wyborczej: Sąd Najwyższy za nieważnością umowy

Do tej pory Sąd Najwyższy konsekwentnie twierdził, że umowy można wykonywać bez indeksacji, ale z pozostawieniem stawki LIBOR, co miało nie tylko eliminować ryzyko kredytobiorcy, ale również zapewniać efekt prewencyjny, czyli zniechęcać przedsiębiorców do narzucania nieuczciwych umów. W tym wyroku SN zajął stanowisko - na razie odosobnione - że w grę wchodzić powinna w takich sytuacjach nieważność umowy, w ślad za sugestią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. w sprawie Dziubak - tłumaczy adwokat Jacek Czabański. https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,25939384,niewazne-umowy-o-kredyty-frankowe-kontrowersyjne-uzasadnienie.html

Sąd Najwyższy pierwszy raz za nieważnością umowy kredytu

Sąd Najwyższy wydał przełomowy wyrok w sprawie o kredyt indeksowany. Po raz pierwszy uznał, że wadliwy mechanizm indeksacji prowadzi do unieważnienia umowy. Po drugie przyznał, że jego dotychczasowe stanowisko, co do uzupełnienia umowy kursem średnim było błędne. Po trzecie wskazał, że banki mogą występować z roszczeniami o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przy nieważnej umowie. - SN jasno stwierdził, że klauzule indeksacyjne są abuzywne i nie wiążą kredytobiorcy. Co ważniejsze wskazał, że jego wcześniejsze stanowisko o możliwości dopuszczenia uzupełnienia umowy kursem średnim NBP było błędne. Taka możliwość jest wykluczona, co przecina dalsze dywagacje banków i niektórych sądów na ten temat.  Ponadto po raz pierwszy SN stwierdził, że taka konstrukcja umowy, a więc wadliwy mechanizm indeksacji, może prowadzić do nieważności całej umowy. Do tej pory SN konsekwentnie twierdził, że umowy można wykonywać dalej, z pozostawieniem stawki LIBOR, ale bez indeksacji. Jednocześnie SN wyszedł poza roszczenia w sprawie i zasugerował bankom, że mogą występować z roszczeniami o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przy nieważnej umowie. To zupełnie zadziwiająca sugestia zważywszy, że w sprawie nie było w ogóle podnoszonych takich argumentów – tłumaczy mec. Czabański. Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/biznes/uniewaznienie-umowy-kredytu-frankowego-przez-sad-najwyzszy,499702.html

W sytuacji pandemii koronawirusa COVID-19 rząd powinien podjąć realne działania w zakresie pomocy kredytobiorcom frankowym.

17 marca 2020 r. adw. Anna Wolna-Sroka dla Wprost Obecnie złoty polski osłabia się wobec głównych walut świata, czego konsekwencją jest m.in. wzrost kursu franka szwajcarskiego. Wskazana sytuacja w sposób bezpośredni wpływa na wysokość zobowiązania kredytobiorców frankowych, których zarówno raty, jak i wysokość zobowiązania w przeliczeniu na złote polskie zależy od kursu franka szwajcarskiego (więcej na https://biznes.wprost.pl/finanse-i-inwestycje/10307405/frankowicze-a-pandemia-koronawirusa.html)

Sąd w Gdańsku kieruje nowe pytania do TSUE

Pytania Sądu w Gdańsku sugerują, że nieuczciwość umów dawnego GE Money Banku dotyczy tylko wysokości marży, uzyskiwanej na kursach stosowanych do przeliczeń zobowiązań z umowy kredytu, a nie całego mechanizmu indeksacji. Ponadto sąd pyta, czy aneks, który kilka lat później sprecyzował zasady ustalania tych kursów, uzdrawia poprzednie nieprawidłowości, a więc umowa nie może być już kwestionowana. To wszystko są tezy banków – mówi adwokat dr Jacek Czabański. Więcej na: https://www.money.pl/banki/nowe-pytania-do-tsue-frankowicze-moga-byc-spokojni-banki-nie-moga-zawieszac-postepowan-6471905008805505a.html

Frankowy paraliż?

– Nie mam wątpliwości, że sądy pierwszej instancji powinny wydawać wyroki na bazie dotychczasowego orzecznictwa TSUE. Sądy drugiej instancji powinny przeanalizować, czy rzeczywiście w sprawie występuje nowy problem, który wymagałby dodatkowej wykładni prawa unijnego, aby wydać wyrok. Myślę, że sąd krajowy bez odpowiedzi na pytania sformułowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, po analizie dotychczasowego orzecznictwa trybunału, powinien stwierdzić możliwość samodzielnego wyrokowania – twierdzi dr Czabański.

I uzupełnia, że można oczywiście przyjąć za właściwy model, w którym jakiekolwiek pytania prejudycjalne skutkować będą zawieszaniem postępowań. Pytanie jednak, czy racjonalne byłoby czekanie po 10–15 lat na wyrok, bo przecież po tych pytaniach mogą być kolejne.

– W taki sposób sądy nie zapewnią skutecznej ochrony konsumentom, do czego są zobowiązane, a kredytobiorcy będą zmuszeni do zaprzestania spłat prawnie wątpliwego kredytu – twierdzi Czabański.

Więcej na: https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/1449322,frankowicze-wyrok-tsue-sprawy-zawieszone.html

Banki fałszywie przedstawiały ryzyko ws. kredytów frankowych

Adw. dr Jacek Czabański dla "Polskiego Radia": Wyrok ws. państwa Dziubaków jest symboliczny. Już wcześniej w podobnych sprawach zapadały podobne wyroki. Trudno powiedzieć, żeby był to precedens.

Prawo UE wymaga, aby umowy były przejrzyste, transparentne dla konsumentów. Zwłaszcza pod kątem konsekwencji ekonomicznych, jakie dla nich płyną. W związku z tym na przedsiębiorcy ciążą obowiązki informacyjne, które są tym większe, im większe mogą być potencjalne negatywne konsekwencje płynące z danej umowy. W przypadku kredytów frankowych ryzyko było ogromne, a było przez banki przedstawiane w sposób fałszywie uspokajający. Więcej na: https://www.polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2431319,Prawnik-banki-falszywie-przedstawialy-ryzyko-ws-kredytow-frankowych

Frankowicze zaczynają wygrywać, ale droga sądowa się wydłuża

"Dobry-zły wyrok" – tak adwokat Jacek Czabański ocenił wyrok SA 30 grudnia 2019 r. w sprawie, którą prowadzi po stronie kredytobiorców przeciwko mBankowi (sygn.  I C 353/18). Dlaczego? Dobry, bo Sąd Apelacyjny nie podzielił poglądu Sądu Okręgowego w Warszawie, który uznał, że w miejsce nieuczciwych postanowień umownych można wprowadzić w drodze analogii np. kurs średni NBP. Uznał, że umowa zawierająca niedozwolone klauzule musi upaść – nie można jej wykonywać bez indeksacji, to jest „odfrankowić”. Dodał jednak, że w tym celu kredytobiorcy muszą wystąpić z oddzielnym pozwem "o unieważnienie umowy" - przy czym jest to inne roszczenie niż roszczenie o ustalenie, że umowa jest nieważna. I to jest ta zła strona wyroku, bo oznacza, że sąd postawił przed kredytobiorcami dodatkowy wymóg w postaci obowiązku formułowania roszczenia nie przewidzianego przepisami prawa, a to oznacza kolejne lata procesów. To pierwszy tego typu wyrok w sprawach frankowych. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, zgodnie z wyrokiem TSUE z 3 października 2019 r., umowa może być unieważniona, ale wyłącznie na żądanie konsumenta, z mocą wsteczną - a dopóki konsument takiego roszczenia nie zgłosi, umowa pozostaje ważna – opisuje mec. Jacek Czabański. Więcej na: https://www.prawo.pl/biznes/frankowicze-wygrywaja-ale-postepowanie-dluzsze,496910.html

Konferencja RPO: TSUE jako nasz sąd

Wystąpienie adw. dr. Jacka Czabańskiego na konferencji organizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich Jacek Czabański przekazał historię orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących ochrony konsumenta. Wspomniał o historii dyrektywy 93/13 i brakiem zainteresowania prawników problematyką ochrony konsumenta oraz przypomniał najważniejsze postanowienia tej dyrektywy. Wspomniał w szczególności o wyrokach SN z 13 czerwca 2012 r. (sygn. II CSK 515/11), z 19 marca 2015 r. (sygn. IV CSK 362/14), 14 maja 2015 r. (sygn. II CSK 768/14), które nie uwzględniały orzecznictwa TSUE oraz późniejszych orzeczeniach, które odnoszą się do prawa unijnego (wyrok z 14 lipca 2017 r., sygn. II CSK 803/16; z 27 lutego 2019 r., sygn. II CSK 19/18). (więcej na https://www.rpo.gov.pl/pl/content/panel/sesja-40KPO-tsue-jako-nasz-sad)

Ile kosztuje prowadzenie sprawy przeciwko bankowi?

- W umowie z prawnikiem należy zwracać uwagę na to, jaki zakres czynności obejmuje umowa, jakie ewentualnie czynności są dodatkowo płatne, kto i pod jakimi warunkami może wypowiedzieć umowę i jakie są wówczas zobowiązania finansowe – radzi adwokat Jacek Czabański. Więcej na: https://wyborcza.biz/pieniadzeekstra/7,134263,25473047,chcesz-wygrac-z-bankiem-sprawe-o-odfrankowienie-kredytu.html

Co się zmieni w procesach frankowych

Adw. Anna Wolna-Sroka i adw. Dominika Helios o próbie przesłuchania prezesa mBanku: Opasłe pisma procesowe i coraz wyższej rangi świadkowie – bankowcy, to prawdopodobna przyszłość procesów frankowych. A z pewnością będzie ich więcej po niedawnym wyroku TSUE, ocenianym przez większość prawników jako korzystny dla frankowiczów. Czy będą szybsze? Więcej na: https://www.rp.pl/Nieruchomosci/311219891-Co-sie-zmieni-w-procesach-frankowych.html

Konsekwencje wyroku TSUE - debata "Rzeczpospolitej"

Podczas debaty w „Rzeczpospolitej" pełnomocnicy banków i kredytobiorców analizowali sytuację frankowiczów w świetle niedawnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie C-260/18 Dziubak. W debacie udział wzięli reprezentujący banki: adwokat Łukasz Hejmej z kancelarii Baker McKenzie oraz radca prawny Anna Cudna-Wagner z kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k. Po stronie frankowiczów stanęli ich pełnomocnicy procesowi, radca prawny Krzysztof Orski z kancelarii Na bank Orski Dąbrowski Radcy Prawni s.c. oraz adwokat dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Jacek Czabański. https://archiwum.rp.pl/artykul/1414520-Konsekwencje-wyroku-TSUE.html

Kredytobiorcy dowiedzą się o swoich prawach

Adw. Anna Wolna-Sroka dla Polskiego Radia o wyroku TSUE ws. frankowiczów: Głównym roszczeniem jest unieważnienie umowy. Nie można bowiem zalegalizować czegoś, co od początku jest nieważne. Kredytobiorca ma zwrócić tyle, ile bank mu wypłacił, w złotówkach. To bardzo duże ułatwienie dla kredytobiorcy. Więcej na https://polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2377017,Anna-WolnaSroka-o-wyroku-TSUE-ws-frankowiczow-kredytobiorcy-dowiedza-sie-o-swoich-prawach

Prawnicy po wyroku TSUE: czeka nas frankowe tsunami

Po korzystnym dla frankowiczów wyroku TSUE najlepszym rozwiązaniem będzie wystąpienie do sądu z pozwem indywidualnym. – Warto wziąć pod uwagę, że liczba takich spraw wyraźnie teraz wzrośnie, czeka nas „tsunami frankowe”. Z pozwem nie warto czekać, ponieważ duża liczba kredytobiorców czekała na ten wyrok. Im wcześniej zdecydujemy się wystąpić na drogę sądową, tym wcześniej dostaniemy kawałek tego tortu – wyjaśnia adwokat Anna Wolna-Sroka prowadząca sprawy przeciwko bankom w ramach Kancelarii Adwokackiej dr. Jacka Czabańskiego. Więcej na https://www.wnp.pl/finanse/prawnicy-po-wyroku-tsue-czeka-nas-frankowe-tsunami,354307.html

Banki muszą zapłacić

Adw. dr Jacek Czabański polemizuje z prof. Witoldem Orłowskim, który straszy, że eliminacja nieuczciwych umów z obrotu „może doprowadzić gospodarkę do kryzysu, a miliony Polaków obciążyć kosztami dofinansowania walutowych kredytobiorców” (Dziennik Gazeta Prawna z 2 września 2019 r.). Banki muszą zapłacić za nieuczciwe działania. Wcześniej torpedowały wszystkie próby systemowego rozwiązania problemu. Z rynku wypadną oszuści, a ich miejsce zajmą banki, które przestrzegają podstawowych standardów. To jest lekcja, którą powinien odebrać sektor finansowy, a za którą powinni zapłacić właściciele i zarządzający bankami. Więcej na https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1429609,jacek-czabanski-kredyty-frankowe-bank.html

Kredyt we frankach – jakie zapisy musi zawierać wyrok sądu?

Adw. Anna Wolna-Sroka: W mediach pojawia się coraz więcej informacji na temat korzystnych wyroków w sprawach „kredytów frankowych”. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 365 § 1 k.p.c. „orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby”. W doktrynie funkcjonuje jednak przeważające stanowisko, że „związanie wyrokiem” dotyczy sentencji wyroku, a nie samego jego uzasadnienia. Więcej na http://www.finanse.egospodarka.pl/158247,Kredyt-we-frankach-jakie-zapisy-musi-zawierac-wyrok-sadu,1,60,1.html  

Sąd idzie na rękę frankowiczom. Do końca procesu nie muszą spłacać rat

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że skoro istnieje duża szansa, że kredytobiorca wygra sprawę, a bank znajduje się w kiepskiej sytuacji finansowej, nie ma potrzeby, by kredytobiorca w trakcie procesu płacił co miesiąc bankowi raty kredytu. Sprawa dotyczy frankowiczów, którzy wytoczyli proces Getin Noble Bankowi, a opisuje ją w środę „Dziennik Gazeta Prawna”. Więcej na: https://www.forbes.pl/finanse/sad-idzie-na-reke-frankowiczom-do-konca-procesu-nie-musza-splacac-rat/53xrnfn

Analiza Sądu Najwyższego kłopotliwa dla sądów, frankowiczów i banków

Adw. Jacek Czabański dla serwisu Prawo.pl: Prawnicy krytykują opracowanie dotyczące problematyki kredytów walutowych opublikowane przez Sąd Najwyższy, bo choć nie jest wiążące, może namieszać w sądach i sprawach frankowych. Wybrano też zły termin na jego publikację – tuż przed ważnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie. Więcej na https://www.prawo.pl/biznes/analiza-sadu-najwyzszego-klopotliwa-dla-sadow-frankowiczow-i,463623.html

Kredyt we frankach – o co możemy walczyć w sądzie?

Adw. Anna Wolna-Sroka: Ostatnimi czasy w mediach pojawia się coraz więcej artykułów związanych z oczekiwanym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie tzw. „kredytów frankowych”. Pomimo medialnego nagłośnienia, wciąż wielu samym zainteresowanych, nie do końca ma świadomość o co może się ubiegać w sądzie. Na marginesie należy wyjaśnić, iż potencjalne roszczenia dotyczą nie tylko kredytów powiązanych z kursem franka szwajcarskiego, ale także: euro, dolarem, marką niemiecką, a nawet jenem japońskim. Więcej: http://www.finanse.egospodarka.pl/158212,Kredyt-we-frankach-o-co-mozemy-walczyc-w-sadzie,1,60,1.html

Dr Jacek Czabański: Banki wystawiły kredytobiorców na nieograniczone ryzyko

Za często frankowicz jest przedstawiany jako osoba, która wpadła w sidła własnej chciwości, natomiast za rzadko mówimy o tym, że prawa kilkuset tysięcy ludzi zostały drastycznie naruszone. Umowy frankowiczów skonstruowano nieuczciwie, po prostu opierają się one na zapisach niezgodnych z prawem – mówi dr Jacek Czabański w rozmowie z Onetem. https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/dr-jacek-czabanski-banki-wystawily-kredytobiorcow-na-nieograniczone-ryzyko/mg4lw2y

Frankowiczów oszukano: Szli do banku, a trafili do kasyna

Liczne procesy o kredyty powiązane z kursem waluty obcej, w tym zwłaszcza CHF, ujawniają coraz większą liczbę danych o nieuczciwym postępowaniu banków. Banki zachwalając korzystniejsze kredyty „frankowe”, tańsze w spłacie ze względu na niższe oprocentowanie, celowo bagatelizowały lub milczały na temat ryzyka walutowego, które mogło doprowadzić – a w wielu przypadkach doprowadziło – nawet do bankructwa kredytobiorców - artykuł dr. Jacka Czabańskiego w Dzienniku Gazecie Prawnej. https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/1087984,frankowiczow-oszukano-zamiast-do-banki-trafili-do-kasyna.html

Kredyty we frankach: Jak banki naciągnęły kredytobiorców na 15 mld zł

W umowach kredytów frankowych banki narzucały kredytobiorcom ustalane przez siebie tabele kursowe. Zawierały one wysoką marżę dla banku (spread). Jak same banki dziś przyznają, wynagrodzenie z tytułu spreadów stanowiło istotny element opłacalności produktu kredytowego, gdyż marże na oprocentowaniu kredytu nie były zbyt wysokie. Banki zarabiały na spreadach dwa razy. W chwili wypłaty kredytu wysokość kursu, po którym kwota w złotówkach była przeliczana na równowartość franka, również była samodzielnie wyznaczana przez bank na niekorzyść kredytobiorcy w porównaniu z kursem rynkowym. Suma tych nieuczciwych zysków banków i strat klientów według wyliczeń Komisji Nadzoru Finansowego sięga oszałamiającej kwoty 15 mld 178 mln zł. Banki osiągnęły dzięki takiej wysokości nienależne zyski z tytułu samodzielnego wyznaczania wysokości zobowiązań kredytobiorców – i takie straty ponieśli ich klienci z tego tytułu. Artykuł dr. Jacka Czabańskiego dla Dziennika Gazety Prawnej: https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/940755,kredyt-we-frankach-jak-banki-naciagnely-kredytobiorcow-na-15-mld-zl.html

Pięciu prawników dobiera się bankom do skóry. Kim są, ile biorą od frankowiczów?

Czabański zachęca do składania pozwów przeciwko bankom: – W przypadku kredytów udzielonych w złotówkach, ale indeksowanych do waluty obcej, powstaje możliwość, że wskutek uznania klauzul indeksacyjnych za niedozwolone, kredyt stanie się tak naprawdę kredytem w złotówkowym – twierdzi. Szacuje, że w takim przypadku przypadku kredytu na 300 tys. zł, bezprawna suma nadpłat z ostatnich lat sięgnąć może sięgnąć 50 tys. złotych. Należy składać pozew o zapłatę. Więcej na https://natemat.pl/153363,pieciu-prawnikow-dobiera-sie-bankom-do-skory-kim-sa-ile-biora

Umowy kredytów frankowych mogą być nieważne

Orzecznictwo sądu ochrony konkurencji i konsumentów przesądziło, że klauzule indeksacyjne, które pozwalają bankom na dowolne ustalanie kursu walut, są niedozwolonymi postanowieniami umownymi i jako takie są bezskuteczne wobec kredytobiorców będących konsumentami (wyrok z 27.08.2012 w sprawie BPH; z 26.01.2011 w sprawie mBanku; z 14.12.2010 r. w sprawie Banku Millennium). Czy nie można jednak bronić tezy, że niezależnie od naruszenia przepisów chroniących konsumenta, umowa o kredyt udzielonych w złotówkach, ale waloryzowany kursem waluty obcej, jest nieważna? Artykuł dr. Jacka Czabańskiego dla Dziennika Gazety Prawnej: https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/863769,kredyty-we-frankach-umowy-kredytow-frankowych-moga-byc-niewazne.html

Ratunek dla zadłużonych - kurs franka może się wahać

Kredytobiorcy wiedzieli, że kurs franka szwajcarskiego może się wahać, ale nie przewidywali, że aż tak – pisze Jacek Czabański.
W ocenie kłopotów, w jakie wpadły osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich, ścierają się dwie opinie. Jedni twierdzą, że osoby te same są sobie winne, bo wiedziały, iż zaciągnięcie kredytu w obcej walucie niesie ryzyko kursowe. Drudzy – że zostały celowo wrobione w kredyty walutowe przez chciwe banki. Artykuł dr. Jacka Czabańskiego w "Rzeczpospolitej": https://www.rp.pl/artykul/1174660-Ratunek-dla-zadluzonych---kurs-franka-moze-sie-wahac.html