Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty z sierpnia 2016 na ponad 750 tys PLN

Do Kancelarii zgłosili się klienci z prawomocnym nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2016 r., sygn. akt I Nc 197/16 na rzez Banku BPH (umowa d. Ge Money Banku z 2008 r.). Sąd zasądził na rzecz banku ponad 750 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 2016 r. do dnia zapłaty. Niestety w czasie, kiedy bank pozwał kredytobiorców (po wypowiedzeniu umowy) sądy nie weryfikowały z urzędu, czy umowa zawiera nieuczciwe zapisy umowne, czy też nie. Kredytobiorcy próbowali samodzielnie zaskarżyć nakaz zapłaty, jednakże ze względu na niewłaściwą ilość odpisów złożonego przez nich pisma, Sąd odrzucił ich sprzeciw, a nakaz zapłaty się uprawomocnił.

Dzięki mojej skutecznej interwencji i szerokiej argumentacji we wniosku skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich sprawa ma szanse na pozytywne zakończenie. W dniu 10 lutego 2023 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował w imieniu kredytobiorców skargę nadzwyczajną.

Mam nadzieję, że Sąd Najwyższy uchyli nakaz zapłaty, a kredytobiorcy będą mogli wreszcie spać spokojnie i sprawiedliwości stanie się zadość!

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka sp.p.