O Kancelarii

O Kancelarii

Kancelaria jest ściśle wyspecjalizowana w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, w tym zwłaszcza tzw. kredyty frankowe, chociaż prowadzimy też sprawy kredytów powiązanych z kursem Euro, dolara amerykańskiego czy japońskiego jena.
Od 2015 r. prowadzimy sprawy zarówno kredytobiorców przeciwko bankom jak i bronimy kredytobiorców przeciwko roszczeniom banków, w tym o pozbawienie wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego.

Należymy do Forum Prawników Finansowych, zrzeszającego prawników specjalizujących się w obronie konsumentów przed nieuczciwościami na rynku finansowym (www.fpf.com.pl)

Nasz zespół

W skład zespołu Kancelarii wchodzi 8 adwokatów i radców prawnych wyspecjalizowanych w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom na tle umów kredytowych powiązanych z kursem waluty obcej. Ich pracę wspiera doświadczony zespół Sekretariatu.

Pełnomocnicy procesowi

Dr Jacek Czabański (Warszawa) jest adwokatem, autorem licznych publikacji na temat kredytów powiązanych z kursem waluty obcej m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej czy Rzeczpospolitej oraz w pismach naukowych. Ponadto prowadzi popularny blog www.pomocfrankowiczom.pl, obecny również na Facebooku. Jacek Czabański ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uzyskał stopień doktora w zakresie analizy porównawczej prawa, ekonomii i instytucji na Uniwersytecie w Turynie we Włoszech. Jacek Czabański od wielu lat zajmuje się problemem wprowadzenia na polski rynek kredytów powiązanych z walutą obcą, głównie CHF. Był jednym z ekspertów środowisk kredytobiorców i współautorem projektu ustawy rozwiązującej problemy tych kredytów przygotowanym dla Kancelarii Prezydenta RP (projekt nie został przez Prezydenta RP zaakceptowany). Bierze aktywny udział w debacie publicznej, w tym poprzez artykuły prasowe, publikacje naukowe i wystąpienia na konferencjach. Jest członkiem Forum Prawników Finansowych oraz Forum Konsumenckiego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Adwokat Anna Wolna-Sroka (Warszawa), partner w Kancelarii dr Jacek Czabański i Partnerzy. Autorka licznych publikacji związanych z tematyką kredytów powiązanych z kursem waluty obcej m.in. w Forbes, Dzienniku Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Wprost. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie.Specjalizuje się w sprawach z zakresu finansów i bankowości. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarach związanych ze sporami cywilnoprawnymi oraz gospodarczymi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej firmie doradczej. Następnie świadczyła usługi prawne na rzecz renomowanych kancelarii, specjalizując się w obsłudze instytucji finansowych. Przez ponad rok pełniła funkcję asystenta sędziego. Obecnie reprezentuje klientów indywidualnych w sporach dotyczących kredytów powiązanych z kursem waluty obcej.

Adwokat Dominika Helios (Warszawa) ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Florida Levin College of Law. Specjalizuje się w prawie bankowym, cywilnym oraz gospodarczym. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała świadcząc usługi prawne na rzecz renomowanych kancelarii prawnych, specjalizujących się w obsłudze instytucji finansowych oraz obsłudze podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Adwokat Anna Bielecki (Warszawa) ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym.Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kompleksowej obsługi korporacyjnej polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Reprezentuje klientów w procesach sądowych przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz bankom. Doświadczenie zdobywała w międzynarodowej kancelarii prawnej oraz polskich renomowanych kancelariach.

Radca prawny Grzegorz Godzina. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył kurs na mediatora sądowego prowadzony przez Ośrodek Konsultacyjno-Mediacyjny w Lublinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i bankowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc usługi prawne na rzecz kancelarii prawnych obsługujących instytucje finansowe, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, w szczególności w zakresie dochodzenia wierzytelności i postępowań sądowych.

 

Adwokat Katarzyna Szydłowska. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 r. specjalizuje się w sprawach dotyczących roszczeń konsumentów przeciwko bankom związanych z kredytami powiązanymi z kursem waluty obcej.

 

Adwokat Fabian Orłowski (Sopot) ukończył Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK w Toruniu. Jest partnerem w Kancelarii Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p. z siedzibą w Sopocie. Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony praw konsumentów na rynku usług finansowych, w tym w sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą oraz osób pokrzywdzonych w dystrybucji obligacji GetBack S.A. Jest członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Adwokat Ewa Anczewska (Wrocław) ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdobywała doświadczenie jako wolontariusz we wrocławskim Stowarzyszeniu zajmującym się doradztwem prawnym i pomocą ofiarom przestępstw. Posiada także doświadczenie w zakresie dochodzenia wierzytelności bankowych i zarządzaniu dużym portfelem wierzytelności. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów. Prowadzi spory sądowe przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym w sprawach odszkodowawczych oraz o zapłatę roszczeń wynikających z tzw. polisolokat.

Radca Prawny Kamila Puńko (Wrocław) ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszar jej praktyki zawodowej obejmuje obsługę spółek prawa handlowego, prowadzenie spraw odszkodowawczych przeciwko towarzystwom ubezpieczeń, a także doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony konsumentów.

Prawnicy Kancelarii

Konrad Błach – aplikant radcowski

Joanna Brzozowska – radca prawny

Maria Rozbicka – aplikantka adwokacka

Jakub Strojewski – aplikant radcowski

Natalia Śmiałek – aplikantka adwokacka

Katarzyna Trzeciak – prawnik

Justyna Włodarczyk – prawnik

Sekretariat Kancelarii

Paulina Czarnecka – asystentka

Daria Dogadalska – asystentka

Sylwia Gorzkowska – asystentka