Sąd Najwyższy oddala skargę kasacyjną mBanku!

W dniu 9 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy (SSN Władysław Pawlak, SSN Paweł Grzegorczyk, SS Agnieszka Piotrowska, sygn. II CSKP 13/23) oddalił skargę kasacyjną mBanku od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2021 r., sygn. akt V ACa 427/20 ustalającego nieważność umowy kredytu! Wyrok jest ostateczny. Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A. Poniżej informacja na temat wyroku Sądu Apelacyjnego: 26 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Marta Szerel; V ACa 427/20) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2020...

Nieważność umowy Raiffeisen

Wyrokiem z dnia 9 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Suchecka - Bartnik, sygn. akt III C 474/21) I. ustalił, iż umowa kredytowa Banku Raiffeisen jest nieważna.II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę do ich majątku wspólnego: 65 556,03 PLN oraz 45 863,04 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od obu tych kwot od dnia 28 listopada 2020 r. do dnia zapłatyIII. zasądza od pozwanego solidarnie na rzecz powodów 11 834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty USTNE ZASADNICZE MOTYWY ROZSTRZYGNIĘCIA...

Wyrok prawomocny – dwie umowy kredytu zawarte z mBankiem w 2006 i 2007 r. nieważne!

9 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1321/22; SSA Barnard Chazan) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 14.07.2021 r. (XXVIII C 2961/21; SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha) ustalający nieważność dwóch umów kredytów indeksowanych i zasądzających na rzecz powódki zwrot zapłaconych kwot z odsetkami od dnia wniesienia powództwa. Kredyty były przeznaczone na zakup działki i budowę domu. Sąd uznał, że powódka zawarła umowy jako konsumentka, a nie ma znaczenia podnoszony przez bank fakt, że w późniejszym okresie powódka rozpoczęła działalność gospodarczą, w której wykorzystywała część zakupionej działki. Jednocześnie Sąd uwzględnił złożony przez bank zarzut zatrzymania i uznał,...