Sąd Najwyższy oddala skargę kasacyjną mBanku!

W dniu 9 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy (SSN Władysław Pawlak, SSN Paweł Grzegorczyk, SS Agnieszka Piotrowska, sygn. II CSKP 13/23) oddalił skargę kasacyjną mBanku od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2021 r., sygn. akt V ACa 427/20 ustalającego nieważność umowy kredytu!

Wyrok jest ostateczny.

Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Poniżej informacja na temat wyroku Sądu Apelacyjnego:

26 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Marta Szerel; V ACa 427/20) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2020 r. (SSO Magdalena Antosiewicz; II C 1079/17), w którym to wyroku Sąd Okręgowy ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z maja 2007 r. (d. BRE Bank S.A) jest nieważna oraz zasądził na rzecz kredytobiorcy 42.120,51 PLN oraz 298,05 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 12 maja 2017 r. do dnia zapłaty.

Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna ze względu na nieuczciwe postanowienia waloryzacyjne, których eliminacja prowadzi do nieważności umowy. Postanowienia takie ewidentnie naruszają dobre obyczaje i interes konsumenta, a ponieważ brak jest przepisów, które mogłyby zastąpić te postanowienia, to umowa musi upaść.

Sąd zasądził ponadto na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w wysokości 8100 zł.