Wyrok prawomocny – dwie umowy kredytu zawarte z mBankiem w 2006 i 2007 r. nieważne!

9 lutego 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 1321/22; SSA Barnard Chazan) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 14.07.2021 r. (XXVIII C 2961/21; SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha) ustalający nieważność dwóch umów kredytów indeksowanych i zasądzających na rzecz powódki zwrot zapłaconych kwot z odsetkami od dnia wniesienia powództwa.

Kredyty były przeznaczone na zakup działki i budowę domu. Sąd uznał, że powódka zawarła umowy jako konsumentka, a nie ma znaczenia podnoszony przez bank fakt, że w późniejszym okresie powódka rozpoczęła działalność gospodarczą, w której wykorzystywała część zakupionej działki.

Jednocześnie Sąd uwzględnił złożony przez bank zarzut zatrzymania i uznał, że zapłata zasądzonej kwoty ma nastąpić za jednoczesnym zwrotem bankowi kwoty nominalnej wypłaconych kredytów.

Bank musi również zapłacić koszty procesu.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Postępowanie toczyło się 31 miesięcy w II instancji, a łącznie 86 miesięcy.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i adw. Anna Wolna-Sroka, a wcześniej adw. Maciej Zaborowski i adw. Jakub Ryzlak.