Zmiana wyroku w Sądzie Apelacyjnym – umowa nieważna

Wyrok prawomocny – umowa kredytu mBanku z 2008 r. nieważna.

12 kwietnia 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 332/20; SSA Beata Kozłowska) całkowicie zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 lutego 2020 r. (I C 895/18; SSO Jacek Bajak) i ustalił, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonych rat kredytu oraz składki na UNWW.

Sąd uznał jednak, że odsetki od dochodzonego roszczenia należne są dopiero od złożenia przez kredytobiorców oświadczenia o zgodzie na upadek umowy na rozprawie apelacyjnej.Sąd uznał, że bank nie wywiązał się z obowiązków informacyjnych, a także że konstrukcja umowy przez odniesienie do kursów wyznaczanych przez bank była niedopuszczalna. Sąd niestety nie uwzględnił złożonego w apelacji wniosku o wytyk dla sędziego Bajaka – uznając, że oddalając powództwo kredytobiorców i orzekając w sposób całkowicie sprzeczny z poglądem sądu apelacyjnego „wyraził po prostu swoje zdanie.”Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania, gdyż zarzut ten został podniesiony dopiero na rozprawie apelacyjnej, a bank nie był w stanie udowodnić, czy wcześniej złożył oświadczenie o zatrzymaniu kredytobiorcom.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i adw. Anna Bielecki.