Wyrok prawomocny – umowa mBanku nieważna!

Wyrok prawomocny – umowa mBanku nieważna!
26 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Marta Szerel; V ACa 427/20) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2020 r. (SSO Magdalena Antosiewicz; II C 1079/17), w którym to wyroku Sąd Okręgowy ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z maja 2007 r. (d. BRE Bank S.A) jest nieważna oraz zasądził na rzecz kredytobiorcy 42.120,51 PLN oraz 298,05 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 12 maja 2017 r. do dnia zapłaty.
Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna ze względu na nieuczciwe postanowienia waloryzacyjne, których eliminacja prowadzi do nieważności umowy. Postanowienia takie ewidentnie naruszają dobre obyczaje i interes konsumenta, a ponieważ brak jest przepisów, które mogłyby zastąpić te postanowienia, to umowa musi upaść.
Sąd zasądził ponadto na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w wysokości 8100 zł.
Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy.
Więcej informacji o pozostałych wyrokach Kancelarii znajdą Państwo bezpośrednio na stronie Kancelarii.