Ustalenie nieważności umowy zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. w listopadzie 2007 r.

W dniu 5 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Krekora, XXVIII C 9008/21) wydał wyrok, w którym:

  1. ustalił nieważność umowy kredytu z listopada 2007 r.,
  2. zasądził od pozwanego na rzecz powodów 219.712,55 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 lipca 2021 r. do dnia zapłaty,
  3. zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości.

Sąd w całości podzielił stanowisko procesowe strony powodowej w zakresie konieczności ustalenia nieważności kwestionowanej umowy. Bank złożył na rozprawie zarzut zatrzymania, którego Sąd nie uwzględnił.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 33 miesiące. Wyrok jest nieprawomocny.