Raiffeisen Bank International AG przegrywa kolejne postępowanie

W dniu 5 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie II Wydział Cywilny (SSO Małgorzata Dubinowicz-Motyk, II C 1202/22) wydał wyrok, w którym:

  1. ustalił nieważność umowy kredytu,
  2. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty 81.731,56 PLN oraz 52.032,40 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19.08.2022 r. do dnia zapłaty (od upływu terminu z wezwania do zapłaty),
  3. wobec całkowitej wygranej zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Natalia Dobrowolska. Postępowanie w I instancji trwało 20 miesięcy.