Umowa zawarta PKO BP w lipcu 2007 r. jest nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSO Krystyna Stawecka, sygn. XXV C 1369/20, w dniu 1 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa zawarta przez powodów z PKO BP S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz powodów całość dochodzonej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wezwania do dnia zapłaty.  Sąd przyznał kredytobiorcom całość kosztów procesu.

Jeden z kredytobiorców nie dożył wydania wyroku, wobec powyższego dochodzona kwota została zasądzona na rzecz pozostałych kredytobiorców, będących jednocześnie jedynymi spadkobiercami zmarłego.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 38 miesięcy.