Nieważność umowy mBanku

W dniu 1 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Maj) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 3790/21 wydał wyrok, w którym:

  1. Zasądził od pozwanego mBanku na rzecz powoda ponad 500 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty
  2. Zasądził od pozwanego banku na rzecz powoda 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Roszczenie dotyczyło jedynie zapłaty z uwagi na dokonanie przez powoda całkowitej spłaty kredytu. Sąd uznał, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz powoda ponad 500 tys. PLN (przesłankowo z tytułu nieważności umowy). Odsetki zostały zasądzone od wezwania przedsądowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.