Nieważność umowy Getin Noble Banku

W dniu 5 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Iwona Golda-Pauszek; XXVIII C 19710/22), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF z dnia 31 października 2007 r. jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 74.950,67 PLN oraz 129.419,77 CHF z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powodów pozwanemu kwoty 511.791,03 PLN albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zwrot tej kwoty;

III. oddalił powództwo główne w pozostałym zakresie;

IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w całości, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa jest nieważna, gdyż zawierała postanowienia niedozwolone. Jednakże Sąd uznał, że stronie pozwanej przysługiwało podniesienie zatrzymania i zarzut ten został skutecznie podniesiony dlatego orzekł, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powodów pozwanemu kwoty wypłaconego kredytu. Zdaniem Sądu z uwagi na to, że strona pozwana skutecznie podniosła zarzut zatrzymania Sąd uznał, iż pozwany nie jest w zwłoce.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.