Umowa z mBankiem nieważna

W dniu 29 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk; XXVIII C 3591/21) wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z czerwca 2006 r. zawarta z mBankiem jest nieważna,
II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda 195.524,47 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty,
III. w pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo tj. częściowo w zakresie odsetek,
IV. zasądził od pozwanego na rzecz powódki całość kosztów procesu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne, a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana.
W związku z upadkiem umowy należało zasądzić na rzecz powódki zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych. Sąd uznał jednak, że roszczenie staje się wymagalne dopiero po złożeniu oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy i w tym zakresie zasądził odsetki do 23 sierpnia 2022 r.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz r.p.r. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.