Nieważność umowy mBanku

W dniu 25 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. XXVIII C 854/21, poprzednia sygn. XXIV C 632/21 SSR del. Tomasz Leszczyński) ustalił nieważność umowy z kwietnia 2008 r. i zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwoty 351.355,74 PLN i 142.046,83 CHF. Natomiast odsetki Sąd zasądził od dnia doręczenia pozwu (a nie od dnia z wezwania) do dnia zapłaty.

W ocenie Sądu strona powodowa udowodniła, że w przedmiotowej umowie znajdują się klauzule, które skutkują koniecznością stwierdzenia nieważności umowy.

Koszty procesu w całości ponosi bank.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.