Umowa z mBankiem nieważna

Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 567/20; SSO Agnieszka Rafałko) ustalił, że umowa d. BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.) z maja 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot ponad 168 tys. PLN oraz ponad 18 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty.

Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania w wysokości 11.817 zł.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.