Nieważność umowy Banku BGŻ

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 20 czerwca 2022 r. (VI ACa 571/21, SSA Ksenia Sobolewska – Filcek) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 maja 2021 r. (XXV C 2145/17; SSO Krystyna Stawecka) co do ustalenia nieważności umowy zawartej z Bankiem BGŻ w marcu 2007 r. oraz zasądzonych kwot, jednak zmienił w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie, zasądzając je od 17 maja 2022 r. to jest od złożenia oświadczenia o zgodzie na nieważność umowy przez kredytobiorców przed Sądem Apelacyjnym. Dodatkowo zasądził na rzecz powodów koszty procesu II instancji w wysokości 8.100,00 zł.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.