Umowa z Millennium nieważna

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 20 czerwca 2022 r. (I ACa 34/21, SSA Roman Dziczek) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 października 2022 r. (XXVIII C 4122/21, SSO Piotr Bednarczyk) co do ustalenia nieważności umowy zawartej z Bankiem Millennium w czerwcu 2008 r. oraz zasądzonych kwot, jednak zmienił w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie, a także uwzględnił zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wpłaconego kredytu.
Sąd utrzymał rozstrzygnięcie o przyznaniu na rzecz kredytobiorców podwójnej wysokości kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 22.633 zł za I instancję.
Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów zastępstwa procesowego za II instancję w wysokości 8.100 zł.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Czabański Wolna-Sroka Sp. p.