Umowa z d. Nordea Bank S.A. nieważna

W dniu 28 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Dorota Stokowska-Komorowska) w sprawie o sygn. akt XXIV C 1221/17 wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy (zawarta z d. Nordea Bank S.A.) z października 2007 r. jest nieważna i zasądził od PKO BP na rzecz kredytobiorców ponad 315 tys. PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od marca 2018 r. do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.