Prawomocna wygrana z Santander Consumer Bank S.A. w 16 miesięcy od złożenia pozwu!

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 28 grudnia 2022 r. (SSA Małgorzata Idasiak-Grodzińska) I ACa 1167/22:

1. oddalił apelację banku;
2. zasądził od Santander Consumer Bank S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W prowadzonej sprawie pozew został złożony w sierpniu 2021 r.

Wyrokiem z 8 czerwca 2022 r. (I C 544/21) Sąd Okręgowy w Elblągu:

1. ustalił nieważność zawartej umowy;
2. zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę ponad 250 tys. zł;
3. zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W ustnych motywach wyroku Sąd Apelacyjny w pełni podzielił argumentację sądu pierwszej instancji wskazującą, że umowa zawiera klauzule indeksacyjne stanowiące niedozwolone klauzule umowne. Po ich eliminacji cała umowa musi upaść, ponieważ klauzule indeksacyjne dotyczyły głównych świadczeń stron.

Sąd nie uwzględnił również zarzutu potrącenia zgłoszonego przez bank już w odpowiedzi na pozew, ponieważ roszczenie banku nie zostało postawione w stan wymagalności. Bank nie wezwał kredytobiorcy do zwrotu kwoty kredytu.

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski.