Umowa z BRE Bank S.A. nieważna

16 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Krekora; XXVIII C 2561/21), wydał wyrok, w którym:

I ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z maja 2008 r. zawarta z dawnym BRE Bank S.A. jest nieważna,

II zasądził od pozwanego na rzecz powoda ponad 141 tys. PLN oraz ponad 82 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od lutego 2020 r.

III zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.