Umowa z BRE Bank S.A. nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 kwietnia 2022 r. (XXIV C1404/19; sędzia Krzysztof Tarapata) Sąd ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej z BRE Bank S.A. w czerwcu 2006 r. i zasądził od mBanku na rzecz powodów ponad 280 tys PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 stycznia 2020 r do dnia zapłaty.

Dodatkowo Sąd ustalił, że koszty procesu ponosi w całości pozwany mBank S.A pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.