Umowa z mBank S.A. nieważna

W dniu 13 kwietnia 2022 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Anna Zalewska) wydał wyrok w sprawie o sygn. akt XXIV C 2781/20, w którym:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z listopada 2006 r. zawarta z mBank SA (dawniej BRE Bank S.A.) jest nieważna,

II. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 203.557,00 PLN oraz 57.558,70 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 4 września 2020 r. do dnia zapłaty,

III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu.

W ustnych motywów rozstrzygnięcia, Sąd wskazał, iż żądanie powodów jest uzasadnione z uwagi na na występowanie w umowie niedozwolonych klauzul indeksacyjnych dotyczących indeksacji, a z uwagi na ich eliminację, umowa ta nie mogła ostać się w obrocie prawnym.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.