Umowa Raiffeisen nieważna

W dniu 22 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (sygn. XXVIII C, 18185/21, SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak) ustalił nieważność umowy Raiffeisen International A.G. (d. EFG Eurobank Ergasias) z sierpnia 2007 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 111.037,03 PLN oraz 21.791,72 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od marca 2017 r. do dnia 30 maja 2022 r. Sąd uwzględnił bowiem zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu.
Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.