Umowa Deutsche Bank nieważna

Kolejna wygrana kancelarii przeciwko Deutsche Bank!

W dniu 22 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (sygn. XXVIII C 1679/21, SSO Paweł Krekora) ustalił nieważność umowy ze stycznia 2009 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 407.502,23 PLN oraz 20.839,00 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 lutego 2021 r. (upływ terminu z przedsądowego wezwania) do dnia zapłaty. Koszty postępowania w całości ponosi bank.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.