Umowa Raiffeisen Banku nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 19 lipca 2023 r. (XXIV C 344/19) wydanym na posiedzeniu niejawnym ustalił, że umowa o kredytu mieszkaniowego nr MG… z czerwca 2007r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych kwot z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego.

Koszty postępowania ponosi w całości pozwany bank.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Wyrok jest nieprawocny.

Postępowanie w I instancji trwało 52 miesiące.