Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat jest nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSO Krystyna Stawecka), sygn. XXV C 2789/20, w dniu 22 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym:

  1. ustalił, że umowa zawarta przez powodów w dniu 20 stycznia 2009 r. jest nieważna,
  2. zasądził na rzecz powodów całość dochodzonej kwoty 342.652,48 PLN oraz 2.836,96 CHF wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty,
  3. zasądził na rzecz kredytobiorców całość kosztów procesu.

Sąd podzielił argumentację strony powodowej i uwzględnił roszczenia kredytobiorców w całości.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 35 miesięcy.