Umowa Millennium nieważna

W dniu 9 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska) w sprawie o sygn. akt XXVIII C 2731/21 wydał wyrok, w którym zasądził od pozwanego Banku Millennium na rzecz powodów ponad 267 tys. PLN oraz ponad 18 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od września 2018 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo sąd zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Podając ustne motywy rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż podzielił argumentację strony powodowej co do tego, iż umowa kredytu indeksowanego do CHF z sierpnia 2008 r. jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul przeliczeniowych. W sprawie nie zostało skierowane roszczenie o ustalenie, ponieważ kredyt w momencie wniesienia sprawy do sądu był już całkowicie spłacony.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański, Wolna-Sroka Sp. p.