Prawomocny wyrok – umowa Getin Banku nieważna

10 lutego Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Alicja Fronczyk; VI ACa 936/20) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 września 2020 r. (XXV C 1396/18; SSR del. Anna Zalewska).Wyrok Sądu Okręgowego uznawał, że umowa jest ważna, ale bez indeksacji do CHF.

Sąd Apelacyjny uznał, że bez skutecznego mechanizmu indeksacji umowa nie może być wykonywana, a w efekcie ustalił, że umowa kredytu d. Getin Banku z lipca 2008 r. na kwotę 270 tys. zł jest nieważna i zasądził na rzecz powódki zwrot kwoty zapłaconych rat kredytu w wysokości ok. 200 tys. zł. wraz z odsetkami od dnia wezwania. Jednocześnie Sąd uznał złożony przez bank zarzut zatrzymania i zatrzegł, że zapłata nastąpi jednocześnie ze zwrotem przez kredytobiorcę kwoty kredytu.Koszty procesu w całości ponosi bank.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i adw. Anna Bielecki.