Prawomocna wygrana z Getin Noble Bank

9 lutego Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Małgorzata Borkowska; VI ACa 228/21) generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 stycznia 2021 r. (SSO Piotr Bednarczyk; XXV C 1973/17), w którym Sąd przesłankowo uznał umowę kredytu indeksowanego zawartą w październiku 2007 r. z Noble Bank za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kwoty 1,2 mln. zł – kredyt został udzielony w wysokości 1,055 mln. zł, ale został w całości spłacony przed terminem, w części poprzez odszkodowanie za wywłaszczenie działki na budowę drogi. Kredytobiorcy dochodzili zwrotu wyłącznie nadwyżki ponad wypłacony kapitał, w związku z czym Sąd Apelacyjny oddalił zarzut zatrzymania banku jako bezzasadny.

Sąd Apelacyjny uznał jednak, że odsetki należne są dopiero od dnia złożenia oświadczenia przez kredytobiorców przed Sądem Apelacyjnym, apelacja banku została oddalona w pozostałym zakresie. Sąd zasądził również zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w wysokości 4050 zł – Sąd I instancji zasądził na rzecz kredytobiorców ponad 30 tys. zł zwrotu kosztów postępowania.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.