Umowa EKSTRALOKUM nieważna

W dniu 8 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 3320/21, poprzednia sygnatura III C 973/20; SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak) w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A:

I. ustala, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z maja 2008 r. jest nieważna,

II. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 239.114,62 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 czerwca 2020 r. do dnia 11 sierpnia 2020 r., przy czym Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania.

III. w pozostałej części powództwo oddala (w zakresie żądania zasądzenia części odsetek).

IV. zasądza od pozwanego banku na rzecz powodów kwotę 11.834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz r.pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska.