Umowa mBanku z 2005 r. nieważna

27 września 2023 r. wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Pyzio, XXIV C 393/20) ustalił, że umowa kredytu o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF z czerwca 2005 r. jest nieważna i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych kwot z odsetkami od dnia złożenia powództwa.

Bank ponosi też koszty procesu w całości.

Sprawę prowadził adw. Dominika Helios i adw. dr Jacek Czabański.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 43 miesiące.