Oddalenie powództwa PKO BP o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i waloryzację, zasądzenie kwoty kapitału.

Wyrokiem z 27 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Krzysztof Lisek, I C 3869/21) zasądził na rzecz PKO BP dochodzoną kwotę tytułem zwrotu kwoty wypłaconego kredytu oraz oddalił powództwo banku o dodatkowe wynagrodzenie za tzw. korzystanie z kapitału albo waloryzację wskaźnikiem inflacji. Zdaniem Sądu orzeczzenie TSUE w sprawie C-520/21 jasno przesądziło, że bankom nie należy się ani dodatkowe wynagrodzenie ani waloryzacja wskaźnikiem inflacji.

Sąd wydał wyrok w sprawie z powództwa banku pomimo tego, że dalej się toczy sprawa z powództwa kredytobiorców przeciwko bankowi w I instancji przed Sądem Okręgowym w Warszawie, w trakcie której bank twierdzi, że umowa kredytu jest ważna i uczciwa.

Sąd przesłuchał kredytobiorców na rozprawie we wrześniu 2022 r. odebrał od nich oświadczenie o zgodzie na nieważność umowy. i od tej daty zasądził na rzecz banku odsetki za opóźnienie od dochodzonej kwoty kapitału. Sąd stwierdził, że nie musi czekać na orzeczenie w Warszawie, gdyż nie będzie miało ono charakteru prejudycjalnego, co jest bardzo wątpliwym stwierdzeniem.

Kredytobiorcy wnosili natomiast o oddalenie powództwa banku jako przedwczesnego, gdyż bank nie może twierdzić, że jego roszczenie o zwrot kapitału jest wymagalne, skoro jednocześnie w innym postępowaniu twierdzi, że umowa jest jednak ważna, domaga się od kredytobiorców zapłaty dalszych rat kredytu i utrzymuje wpis do hipoteki oraz BIK.

Wyrok jest nieprawocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański i r.pr. Grzegorz Godzina.

Postępowanie trwało 20 miesięcy.