Umowa mBanku prawomocnie nieważna!

Wyrokiem z 31 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 643/22; Marzanna Góral (spr.), Dorota Markiewicz, Marzena Konsek – Bitkowska), co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 stycznia 2022 r. (I C 699/17; Bożena Chłopecka) co do nieważności umowy zawartej z mBankiem w czerwcu 2008 i zasądzenia na rzecz kredytobiorcy zwrotu zapłaconych rat kredytu.

Jednocześnie Sąd odwołując się do orzecznictwa Sądu Najwyższego uznał, że odsetki od dochodzonej kwoty mogą być naliczane dopiero od dnia 21.09.2021 r., to jest od dnia złożenia przez kredytobiorów oświadczenia o akceptacji upadku umowy do 06.03.2023 r., to jest do dnia złożenia przez bank zarzutu zatrzymania.

Sąd zastrzegł też, że zapłata przez bank zasądzonej kwoty nastąpi z zastrzeżeniem jednoczesnego zwrotu przez kredytobiorców kwoty kredytu.

W pozostałym zakresie apelacja banku została oddalona, a bank musi zapłacić kredytobiorcom 8100 zł kosztów postępowania apelacyjnego.

Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i adw. Dominika Helios.

Postępowanie trwało łącznie 75 miesięcy, z czego 19 miesięcy w postępowaniu apelacyjnym.

Teraz trzeba będzie jeszcze doprowadzić do końca postępowanie z powództwa banku o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitalu i sprawa wreszcie dobiegnie końca.