Umowa mBanku prawomocnie nieważna!

W dniu 14 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny (SSA Dorota Markiewicz; I ACa 665/22), generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 1 lutego 2022 r. (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak; XXVIII C 3334/21, w którym to wyrok Sąd ustalił, że umowa kredytu z maja 2008 r. jest nieważna.

Sąd Apelacyjny uznał jednak, że odsetki od dochodzonego roszczenia są należne dopiero po 7 dniach od złożenia oświadczenia przez konsumenta o akceptacji nieważności umowy co nastąpiło na rozprawie przed Sądem Okręgowym w dniu 19 stycznia 2022 r.

Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka sp.p.