Umowa mBanku nieważna

10 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 487/19 – sygnatura nowa, ale sprawa wcześniej toczyła się w sądzie rejonowym, SSO Magdalena Antosiewicz) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF jest nieważna oraz zasądził solidarnie od banku na rzecz powodów kwotę ponad 55 tys. zł. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Sąd uwzględnił nieważność umowy mając na uwadze art. 69 prawa bankowego oraz art. 358 (1) kc. Zdaniem Sądu głównym zarzutem jaki można skierować do pozwanego banku jest brak oznaczoności świadczenia oraz sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego.

Zasądzona kwota to suma ubezpieczenia UNWW i rat odsetkowych. W zakresie części kapitałowej rat spłaty kredytu Sąd uznał, że nie mogą one być zasądzone na rzecz kredytobiorcy, gdyż otrzymał on kwotę kredytu, a ich zwrot byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i adw. Dominika Helios.