Umowa d. Getin Banku bez indeksacji

10 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Włodarczyk, XXV C 843/16) ustalił, że bezskuteczne wobec kredytobiorcy są te postanowienia umowy kredytu Getin Bank z lipca 2008 r. na kwotę ok. 450 tys. zł., które dotyczą indeksacji oraz doliczania składek z tytułu DOM Bank Assurance do salda zadłużenia bez odrębnej zgody kredytobiorcy. Ponadto nieuczciwy jest zapis o doliczeniu 1,95% do salda kredytu z tytułu przejścia na spłatę kredytu według kursu sprzedaży NBP w 2010 r.

Sąd oddalił roszczenie o ustalenie nieważności umowy, nie uznał też za skuteczne uchylenia się od skutków zawarcia umowy pod wpływem błędu co do całkowitego kosztu kredytu, ale zgodził się, że umowa zawiera nieuczciwe indeksacyjne postanowienia umowne. Po ich eliminacji umowa może być wykonywana dalej, bez powiązania z kursem waluty obcej. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot ponad 130 tys. zł nadpłaconych rat kredytu. Saldo zadłużenia bez klauzul indeksacyjnych wynosi zaś ok. 390 tys. zł, a nie jak twierdził bank ok. 950 tys. zł.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański, adw. Maciej Zaborowski i adw. Jakub Ryzlak.