Sąd Apelacyjny w Warszawie uchyla wyrok Sądu Okręgowego przez brak rozpoznania kwestii uczciwości umowy

Wyrokiem z 15 czerwca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Krzysztof Tucharz; SSA Robert Obrębski; SSA Paulina Asłanowicz; VI ACa 128/19) uchyla wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 października 2018 r. (SSO Piotr Bednarczyk, XXV C 590/17), w którym Sąd Okręgowy unieważnił umowę d. Getin Banku na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Sąd Apelacyjny uznał, że Sąd Okręgowy w pierwszej kolejności powinien rozważyć jaki jest kształt umowy, oceniając przy tym nieuczciwość klauzul indeksacyjnych i ich wpływ na ważność całej umowy, a ewentualnie dopiero później oceniać, czy taka umowa stanowi nieuczciwą praktykę rynkową. Ponieważ Sąd Okręgowy nie dokonał oceny abuzywności, to sprawa została mu zwrócona do ponownego rozpoznania.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.