Umowa mBanku nieważna – wyrok prawomocny!

26 października 2020 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny (SSA Roman Dziczek; SSA Beata Kozłowska, SSO del. Anna Strączyńska, I ACa 215/20) wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. w którym zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 września 2019 r. (SSR del. Tadeusz Bulanda, I C 653/17), który przeliczył umowę wg kursu średniego NBP, w taki sposób, że:
I. ustala, że umowa jest nieważna i zasądza od mBank na rzecz powódki kwotę dotychczas zapłaconą 224.267,11 PLN za jednoczesnym zaoferowaniem zwrotem przez powódkę na rzecz mBanku kwotę 370 tys złotych oraz zasądza od mBank S.A. na rzecz powódki kwotę 13.611,78 PLN tytułem zwrotu kosztów procesowych.
II. oddala apelację strony powodowej w pozostałej części oraz w całości strony pozwanej.
III. zasądza od mBank S.A. na rzecz powódki kwotę 9.050,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.
Apelacja powódki jest usprawiedliwiona w części roszczenia głównego, Mechanizm został ukształtowany wadliwie w odniesieniu do tabel kursowych co było niezgodne z prawem. W związku z tym, że nie można zastąpić mechanizmu indeksacji należy ustalić, że umowa jest nieważna. Jednakże należy zgodzić się z pozwanym, że przysługuje mu zarzut zatrzymania na podstawie art. 496 kc w zw. z 497 kc.
Wyrok jest prawomocny. Bank może złożyć skargę kasacyjną. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.