Umowa d. Noble Bank nieważna

23 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 827/18; SSO Monika Włodarczyk) wydał wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank, w którym:
– ustalił, że umowa kredytu z dnia kwietnia 2008 r. zawarta z Noble Bank S.A. jest nieważna;
– oddalił roszczenie o zapłatę, gdyż kredytobiorca nie zapłacił na rzecz banku więcej niż otrzymał kredytu.
Okoliczności sprawy były dość specyficzne: kredytobiorca jest cudzoziemcem, który kupił mieszkanie na kredyt od osoby, która jednocześnie była doradcą kredytowym Noble Banku. A więc miała swój własny interes w tym, aby kredytobiorca dostał kredyt i mógł kupić od niego mieszkanie.
Sąd podzielił argumentację powoda o nieuczciwości umowy ze względu na brak wystarczającej informacji o ryzyku, a także ze względu na naruszenie art 358(1) par. 5 kc oraz ze względu na art. 58 par. 2 kc. Powodowi przysługuje wobec tego interes prawny o ustalenie nieważności umowy.
Roszczenie o zapłatę nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż powód zapłacił mniej niż otrzymał.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka.