Umowa mBanku nieważna – bardzo szybkie postępowanie

9 lipca 2021 r., Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Niewiadomski, XXVIII C 1791/21) po jednej rozprawie, na której przesłuchał kredytobiorców, wydał wyrok, w którym:
-ustalił, że umowa z kwietnia 2007 r. o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF jest nieważna;
– zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości ponad 300 tys. PLN oraz zwrot kosztów postępowania.
Jeżeli chodzi o ustne motywy rozstrzygnięcia, to SSO T. Niewiadomski stwierdził, że:
– wystąpiła sprzeczność z przepisami prawa i z zasadami współżycia społecznego oraz abuzywność postanowień, których usunięcie powoduje brak możliwości utrzymania umowy;
– abuzywny jest par. 11 umowy, w ocenie sądu odwołanie do tabeli kursowej banku i wprowadzenie jej do umowy kształtuje jedno z najważniejszych kwestii i rzutuje na zobowiązanie powodów, którzy nie mieli żadnego wpływu na sposób kształtowania tych tabel; sposób ich kształtowania był swobodny po stronie banku;
– zaistniał brak równorzędności między stronami umowy;
– w umowie są postanowienia, które uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta – 385(3) pkt 8 k.c.
– nie ma możliwości wprowadzenia innego kursu, co wynika z orzecznictwa TSUE, który wyraźnie wskazuje na brak możliwości uzupełnienia umowy o przepisy o charakterze ogólnym;
w miejsce abuzywnych postanowień nie można wprowadzić kursu NBP, nie można tego zrobić na podstawie prawa wekslowego;
– tabele kursowe doprowadzały do swobody kształtowania wysokości salda kredytu, co wg sądu jest najważniejszym uchybieniem z punktu widzenia przepisów prawa, a w demokratycznym państwie prawa taka sytuacja jest niedopuszczalna;
– za nieważnością umowy przemawiają też przepisy prawa bankowego, tj. art. 69 ust. 2 pkt 2 prawa bankowego, określający essentialia negotii umowy kredytu;
– co do możliwości swobodnego określania salda kredytu przez bank, to zależało to tylko od banku i w ocenie sądu z uwagi na art. 58 par. 2 k.c. umowa jest nieważna, jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego;
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził r.pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy.