Umowa z Bank Millennium nieważna

Wyrokiem z dnia 12 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XXVIII C 2176/21 (SSR del. Piotr Grenda):
I. ustalił, że umowa kredytowa indeksowana do kursu CHF z października 2006 roku zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna;
II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 249.860,15 PLN oraz 71.038,04 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 listopada 2019 do dnia zapłaty
III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w kwocie 11.817 PLN
Zdaniem Sądu umowa jest nieważna, jako sprzeczna z samą naturą zobowiązania. Jeśli chodzi o klauzule indeksacyjne, a w szczególności tabele kursów walut, to wg sądu dowody potwierdzają, że to wola banku decydowała o sposobie ustalenia kursu. Z tego też powodu umowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul przeliczeniowych. Skutkiem abuzywności klauzul przeliczeniowych jest nieważność umowy.
Warto podkreślić, iż sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu przedawnienia mając na względzie ustne motywy uchwały Sądu Najwyższego ze sprawy III CZP 6/21.
Z tego względu Sąd zasądził na rzecz powoda całość dochodzonych kwot, jednocześnie skoro umowa upadła, to zasądzono również zwrot kwoty stanowiącej składkę UNWW.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka, r.pr. Grzegorz Godzina oraz adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej dr. Jacek Czabański i Partnerzy.