Umowa Getin Banku z 2008 r. nieważna

W dniu 2.07.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak; XXVIII C 2962/21, wcześniej XXV C 917/18) wydał wyrok, w którym:
I. ustalił nieważność umowy kredytu d. Getin Bank z kwietnia 2008 r. na kwotę 229 tys. zł,
II. zasądził od pozwanego na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości 204 tysięcy złotych przy czym Sąd uznał zarzut zatrzymania i stwierdził, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów bankowi kwoty udzielonego kredytu tj. 220 tysięcy złotych
III. zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu w wysokości 9.134 zł.
Zdaniem Sądu umowa jest nieważna, gdyż postanowienia indeksacyjne są abuzywne, a po ich eliminacji umowa nie może trwać dalej.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna- Sroka z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy