Umowa mBanku nieważna

3 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Ewa Wiśniewska – Wiecha, I C 530/17) w sprawie przeciwko mBank S.A.  wydał wyrok w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego na kwotę 709.800 zł z czerwca 2008 r. jest nieważna. Dodatkowo sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy całość dochodzonej kwoty tj. 160.867,28 PLN oraz 61.546,68 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 maja 2017 r. do dnia zapłaty.
Zdaniem Sądu zarzut nieważności umowy i abuzywności zawartych w niej postanowień jest w pełni zasadny z uwagi na naruszenie art. 69 prawa bankowego oraz art. 353 (1) kc., a także z uwagi na zawarte w niej abuzywne klauzule indeksacyjne, których wyeliminowanie prowadzi do upadku całej umowy.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka, adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Dominika Helios.