Umowa mBanku nieuczciwa w zakresie indeksacji oraz UNWW

31 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny (SSR del. Anna Bonkowska) w sprawie przeciwko mBank S.A. (sygn. akt II C 1011/17) wydał wyrok w którym uznał, że umowa kredytu waloryzowanego na 300 tys. zł z października 2008 r. jest co prawda ważna, ale klauzule indeksacyjne oraz UNWW są nieuczciwe i nie wiążą konsumentów.
W rezultacie Sąd zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 108 tys. zł. zwrotu nadpłaconych rat kredytu i ponad 4 tys. zł nadpłaconego UNWW oraz obciążył bank kosztami procesu.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.