Prawomocny wyrok – umowa Getin Banku nieważna

8 września 2020 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny (SSA Małgorzata Borkowska, SSA Teresa Mróz, SSO del. Przemysław Feliga, VI ACa 182/19) oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego z 30 listopada 2018 r. (SSR del Kamil Gołaszewski, XXV C 1599/17),w którym SO uznał, że umowa kredytu indeksowanego Getin Banku jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zgodnie z jego żądaniem zwrot kwoty zapłaconej w wysokości nadwyżki ponad kwotę wypłaconego kredytu. Kredytobiorca nie składał apelacji.
Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka.