Umowa mBanku nieważna

30 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Wiśniewska – Wiecha; XXVIII C /21) wydał wyrok, w którym ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z października 2006 r. zawarta z mBank SA jest nieważna i zasądził na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu z odsetkami od dnia wezwania. Bank ponosi koszty procesu w całości.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański.