Umowa d. Polbank EFG jest nieważna

30 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Kamil Gołaszewski; XXV C 877/20) ustala, że umowa o kredyt hipoteczny z marca 2007 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna i zasądza zwrot na rzecz kredytobiorców zapłacanych rat kredytu z odsetkami od dnia wezwania za jednoczesnym zwrotem na rzecz banku kwoty wypłaconego kredytu.
Sąd uznał, że roszczenie kredytobiorców o zwrot kwot zapłaconych ponad 10 lat temu jest przedawnione, chociaż znane mu jest stanowisko TSUE w tym zakresie. Wyrok zapadł na podstawie dokumentów i odbyła się tylko jednak rozprawa, na której kredytobiorcy złożyli oświadczenia o zgodzie na upadek umowy.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański.