Umowa kredytu Własny Kąt banku PKO BP S.A. uznana za nieważną

Sąd Okręgowy w Częstochowie, I Wydział Cywilny (SSO Jacek Włodarczyk; sygn. I C 191/23; poprzednia sygnatura w Sądzie Okręgowym w Warszawie XXVIII C 10179/21), w dniu 12 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu Własny Kąt hipoteczny zawarta w maju 2008 r. przez powodów z PKO BP S.A.  jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość dochodzonej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia pouczenia o skutkach stwierdzenia nieważności umowy.  Sąd przyznał kredytobiorcom całość kosztów procesu.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 23 miesięcy.